Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Smernice

Rok 2018
 
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
 
Rok 2014
 
Rok 2013
 
Rok 2012
Rok 2011

 

 
Rok 2010

 

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007 

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

  • Smernica primátora č. 5/2004, ktorou sa upravujú podmienky na požívanie zváštnych výstražných znamení
  • Smernica primátora č. 4/2004, ktorou sa upravuje postup pri použití " technického prostriedku
    na zabránenie odjazdu motorového vozidla "
  • Smernica primátora č. 3/2004, ktorou sa upravuje činnosť na úseku ukladania, prideľovania a
    nosenia strelných zbraní, streliva a ich príslušenstva
  • Smernica primátora č. 2/2004, ktorou sa upravuje ochrana kancelárií mestskej polície Svidník
  • Smernica primátora č. 1/2004, ktorou sa upravuje činnosť mestskej polície Svidník

Rok 2003

Rok 2000

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.