Lokálna stratégia Integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín pre mesto Svidník

Žijeme v čoraz rozmanitejšom svete. Stávame sa súčasťou širších spoločenských a kultúrnych vzťahov, ktoré presahujú hranice nášho mesta, regiónu, krajiny, či kontinentu.

Fenomén migrácie je súčasťou každodenného života. Ľudia opúšťajú miesta, kde sa narodili, menia lokality a krajiny svojho pobytu. Dôvody a motivácie opustiť to, čo dôverne poznajú, sú rôzne. Spoločným menovateľom migrácie je často sen o lepšom živote a dôstojnejšej existencii, príležitosť pre vlastnú sebarealizáciu alebo obyčajný pocit bezpečia a život bez strachu.

Narastajúci počet zahraničných migrantov prináša pre mestá a obce nové a často neľahké výzvy, ale aj pozitívne impulzy a ľudský potenciál, ktoré prispievajú k rozvoju miest a regiónov.

Uvedomujeme si, že pre sociálnu súdržnosť nášho mesta a šťastný život ktoréhokoľvek obyvateľa či obyvateľky je dôležité, aby každý, kto sa rozhodol pre život v našom meste, sa stal jeho aktívnou súčasťou. Preto si želáme, aby do života mesta boli zapojení aj migranti - štátni príslušníci tretích krajín.

Vychádzajúc z princípov rovnosti, spravodlivosti a rešpektovania ľudskej dôstojnosti každého obyvateľa a obyvateľky, prijímame túto lokálnu stratégiu integrácie, ktorou chceme vytvárať predpoklady pre čo najširšie zapojenie migrantov do života v našom meste.

Vic v dokumentoch:

  

Lokálna stratég iaIntegrácie štátnych príslušníkov tretích krajínpre mesto Svidník

Akčný plán opatrení vyplývajúcich z lokálnej stratégie integrácie pre mesto Svidník

 

 

Kontakty „dobrovoľných ambasádorov“: Ing. Michal Cernei: +421 903 641 366                                    
Hana Lemak: +421 949 765 091

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.