Pamätník padlým hrdinom II. sv. vojny                
 

Skanzen

              

Drevené kostolíky chránené UNESCOm
 

Park vojenskej techniky
 
Centrum mesta Svidník Vodný svet - kúpalisko s morskými vlnami,  tobogánmi a termálnym bazénom.

 

Mesto Svidník je okresným mesto na severovýchode Slovenska, ktoré má v súčasnosti viac ako 11 300 obyvateľov. Svidník je administratívnym, hospodárskym, kultúrnym, rekreačným a športovým centrom regiónu. Má významnú polohu na ceste Vyšný Komárnik - Barwinek najväčší priechod zo Slovenskej republiky do Poľska, ale má tiež strategické umiestnenie na ceste Via Carpatia, ktorá prechádza cez Litvu, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko až do Grécka a nazýva sa tiež cestou budúcnosti pre východnú Európu.

 

S mestom Svidník sa historicky spájajú obe svetové vojny, ktorých zásah mal veľký vplyv na vývoj územia. Jedným z prvých, ktorý poskytovali odbornú zdravotnú starostlivosť v meste Svidník bol MUDr. Pribula. Na podnet arm. gen. L. Svobodu sa podarilo v meste postaviť barakovú nemocnicu (odovzdaná do užívania v roku 1947) a za podpory generála ako prezidenta ČSSR sa začala budovať aj nemocnica s poliklinikou, ktorá do teraz nesie čestný názov Nemocnica arm. gen. Ludvíka Svobodu. (do užívania bola odovzdaná v r. 1981) Nemocnica je jedným z najväčších zamestnávateľom v meste a okolí. Medzi ďalšie väčšie podniky patrí odevnícka spoločnosť I.C.A s.r.o., strojárenská firma PSS, prepravná spoločnosť Boper, firma Bytservis, či odevná firma Pavana.

 

 V meste sú tri základné školy v pôsobnosti mesta, jednej ZŠ je zriaďovateľom PSK, máme Cirkevnú základnú školu sv. Juraja, Špeciálnu Základná školu internátnu a Základnú umeleckú školu. V meste je sedem stredných škôl: Gymnázium duklianskych hrdinov, Stredná priemyselná škola odevná, Spojená škola, Gymnázium bl. Matky Terezy a Stredná zdravotnícka škola Milosrdného samaritána ako aj Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu a Stredná odborná škola technická. Základné a stredné školy sú aj v meste Giraltovce a obciach regiónu.

 

V kultúrnej oblasti sa môže mesto pýšiť dvoma múzeami: SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry a Vojenské historické múzeum Svidník. V meste Svidník sídli aj Štátny okresný archív s cennými fondmi a dokumentmi z obdobia 1918-1990. Podduklianska knižnica vo Svidníku, ako prvá na Slovensku, realizuje holandsko-slovenský projekt bibliobusovej formy vypožičiavania knižných jednotiek. V meste sa nachádza aj Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (pôvodne Domov dôchodcov zriadený od roku 1965) a v súčasnosti začína svoje služby poskytovať aj Denný stacionár, ktorý je v novozrekonštruovaných priestoroch bývalej materskej školy na Ul. Duklianskej. Na okraji Svidníka je vybudované letisko, ktoré je dejiskom veľkej akcie Tuning zraz, obľúbené podujatie pre celé východné Slovensko. Tradície a kultúru prezentujú dva festivaly Rusínsky festival a Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska, ktoré sa konajú v miestnom amfiteátri už od roku 1956.

Mesto a okolité obce sa síce nevyznačujú honosnými a umelecky bohatými svetskými stavbami, o to viac však sakrálnymi, murovanými a najmä drevenými, v ktorých sa naplno prejavil génius miestneho ľudového staviteľstva. Jedenásť drevených chrámov východného obradu v regióne, najviac na východnom Slovensko, je v kategórii národných kultúrnych pamiatok. V okrese Svidník máme unikáty ako je chrám sv. Michala v Ladomírovej, ktorý je postavený bez jediného klinca alebo drevený gréckokatolícky chrám sv. Mikuláša v Bodružali, ktorý je jeden z najstarších drevených chrámov na Slovensku. Výstavba chrámu sa datuje do roku 1658. Niektoré murované gréckokatolícke chrámy a rímskokatolícke kostoly, resp. roľnícke stavby drevenej ľudovej architektúry boli vyhlásené za kultúrne pamiatky. Medzi národné kultúrne pamiatky patria aj Pamätník Československej armády na Dukle s areálom a Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku s cintorínmi. V Hunkovciach je cintorín padlých nemeckých vojakov v druhej svetovej vojne.

Nad areálom amfiteátra vo Svidníku je národopisná expozícia v prírode skanzen, ktorá patrí pod SNM-MUK. Medzi kultúrne pamiatky patrí tiež kaštieľ z roku 1795 a budova bývalého okresného súdu, kde v súčasnosti sídli Podduklianske osvetové stredisko. Je to účelová stavba z prelomu 19. a 20. storočia s prevahou neoklasicistických prvkov. Z 19. storočia pochádza aj pôvodná budova stálej expozície Múzea ukrajinskej kultúry v centre mesta.

Dominantou centra Svidníka je socha armádneho generála Ludvíka Svobodu, jediná v strednej Európe, ktorej autorom je akad. sochár Ján Kulich a je v nadživotnej veľkosti. Architektonickými dominantami sú obidva gréckokatolícke chrámy, obnovené v rokoch 1993-1996, pravoslávny chrám sv. Trojice, vybudovaný od augusta 1993 do augusta 1994 a rímskokatolícky kostol Božského Srdca Ježišovho, vysvätený v júli 1996.
V súčasnosti neustále prebiehajú práce na rekonštrukcii a zveľaďovaní mesta. K premosteniu sídlisk Dukla a UTRA došlo v roku 2003. Dokončila sa časť budovy nového Domu európskej kultúry, v ktorej sídlia pobočky Úradu PSVaR a Slovenskej sporiteľne a.s. Pomocou čerpania eurofondov sa podarilo v meste zdigitalizovať kino, ktoré ponúka premietanie v digitálnej kvalite jediné v širokom okolí a podarilo sa kompletne zrekonštruovať priestory Domu kultúry.
Priaznivcov športu potešia vo Svidníku dvoje tenisové kurty, letné kúpalisko Vodný svet, ktorý má vo svojom areály aj nové welness Aquaruthenia. Priestory welnessu sú v budove, ktorá 20 rokov chátravela a teraz poskytuje služby pre domácich i turistov. V meste máme cez projekty obnovené klzisko, ktoré ponúkalo 5 rokov svoje služby pre návštevníkov zdarma. 

Medzi ľuďmi sa rozširujú záujem o behanie a tradičný Dukelský beh mieru ma z roka na rok viac prihlásených bežcov. Spolu so sprievodnými podujatiami sa behu zúčastňujú stovky malých aj veľkých nadšencov. V meste máme 21 športovísk, športovú halu a stále sa rozširujú a modernizujú detské ihriská. Obľúbeným športom je volejbal, ktorý sa stal úspešným celoslovensky vo všetkých vekových kategóriách. Máme majstrov v žiackych kategóriách, medzi mládežníkmi a A kategória zaznamenávala tiež vynikajúce výsledky. Tak ako na celom svete aj v meste Svidník je obľúbeným športom futbal, mesto má futbalový klub, ktorý hraje III. ligu. Popularitu i úspech zaznamenáva v posledných rokoch i hokejbal. 
Okolie Svidníka poskytuje možnosti spoznávania ľudových zvykov a obyčajov, maľovania veľkonočných vajíčok, aj pešej turistiky po značkových chodníkoch, stanovania, cykloturistiky, autoturistiky, kúpania sa a v zime lyžovania a sánkovania. Okolité lesy sú bohaté na lesné plody a obľúbeným je zber húb. 
 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.