Elektronická tabuľa

Obchodno-verejná súťaž na predaj bytu č. 34 na Ul. Čsl. armády č. s. 362
18. 06. 2018 | viac
Majetok mesta Svidník schválené MsZ na odpredaj spôsobom obchodnej verejnej súťaže
10. 10. 2017 | Mesto Svidník ponúka nehnuteľnosti schválené MsZ na odpredaj spôsobom obchodnej verejnej súťaže viac

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.