Projekty EÚ

 

Miestna občianska poriadkova služba_plagát_2018
Mystika Karpatských miest – Vytvorenie Turistického produktu Karpatských Miest na základe prírodného a kultúrneho dedičstva miest Jaroslaw a Svidník
Podnikavosť ako alternatíva odbornej prípravy mládeže
Eskapády na kniežacej ceste
AGLOMERÁCIA 2020 - VÍZIE ROZVOJA POĽSKÝCH A SLOVENSKÝCH FUNKČNÝCH OBLASTÍ PO ROKU 2013
  Kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia cez prizmu legiend a povestí
 
  1.  Informácie o partnerovi projektu

  2. Zhrnutie udalosti "Carpathian Art of Fashion"

Svidník - MŠ na Ul. Ľ. Štúra - nadstavba
Svidník – MŠ na Ul. 8. mája - zateplenie
Svidník – MŠ na Ul. gen. Svobodu - zateplenie

Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník

Pre mamy a ich deti
Kino bez hraníc
Komunitné centrum pokračuje
Kultúrno - spoločenské centrum Svidník - modernizácia
Prezentácia mobilnej inštruktážnej aplikácie pokrývajúcej šport Nordic Walking
Založenie klubu „Balónové pohraničie“
Podnebné pohraničie
Cezhraničné centrum moderných informačných a propagačných techník
Komunitné centrum - prahový program
Neformálne vzdelávanie pre aktívnych seniorov z okresu Svidník
 

Neformálne vzdelávanie pre aktívnych seniorov z okresu Svidník -
vzdelávacie materiály:

            
Angličština
Sebaobrana
Fitnes a wellnes
Sociálna oblasť
Hudobná výchova
Základy práce s počítačom
EKOINTEGRÁCIA – spolupráca Krosna a Svidníka pri rozvoji ekológie a inovácie
Ekointegracja – współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji
Svidník - Centrum mesta
Svidník - Kompostáreň
Svidník - ľadová plocha
Svidník - Zberný dvor
Komunitná sociálna práca a MRK vo Svidníku
Rozvoj aktívnej turistickej infraštruktúry s vytvorením cezhraničnej siete turistických produktov
v Krosne, Svidniku a v Prešove
. Projekt je realizovaný partnermi, ktoré tvoria: Mesto Krosno – vedúci partner, Mesto Svidník, Občianske združenie Skalná hrana Prešov a Podkarpatská obchodná komora v Krosne.
Rozwój Infrastruktury Turystyki Aktywnej - http://www.rita.org.pl/
Akadémia pohybovej rekreácie pohraničia – športom a rekreáciou k spolupráci a integrácii

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.