Prístupnosť

Pri vytváraní webových stránok mesta Svidník sa vychádza z pravidiel pre tvorbu prístupových webových stránok v štátnej, verejnej správe a samospráve, ktoré zabezpečujú maximálnu prístupnosť obsahu a jeho funkčnosť. Štruktúra layoutu a obsahu zodpovedá norme XHTML 1.0 Strict. Pre zobrazenie sú použité validný CSS 2.1 a beztabuľkový layout. Stránky sú prístupné vo všetkých prehliadačoch.

Za prístupnosť a validitu kódu dokumentov, ktoré sú do redakčného systému vkladané priamou konverziou z textových editorov, dodávateľ technológie neručí. Externé stránky, ktorých prepojenie je súčasťou stránok mesta nemusia byt validné, teda prístupne v súlade s normami o štandardoch tvorby html.

Stránka je plne prístupná podľa WCAG 1.0 štandardu a spĺňa kritériá BlindFriendly.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.