Strzyzow (PL)

Strzyżów

Urząd Miejski w Strzyżowie
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów
Tel. + 48 /17/ 2761 354
+ 48 /17/ 2761 171
+ 48 /17/ 2761 750
www.strzyzow.pl
gmina@strzyzow.pl

 

Neďaleko slovenských hraníc s Poľskom je mesto Strzyzów, ktoré je vzdialené 90 kilometrov od Svidníka. Toto mesto – mestečko má viac ako 8 tisíc obyvateľov a nachádza sa na ceste Krosno, Jaslo, Rzeszow, ideálny priestor na strávenie poznávacej dovolenky.
Mesto Strzyżów sa nachádza v prekrásnom údolí Wisloka zvanom Strzyzowsko-Dynowske pohorie, 30 km juhozápadne od krajského mesta Rzeszow.
Mesto má svoju historickú časť, ktorá sa nachádza na kopci, ale aj nové štvrte, ktoré sa rozprestierajú na miernych svahoch smerom na pravú stranu rieky k obci Žarnowa. Z tohto miesta sú v diaľke viditeľné dominantné časti mesta ako kostolná veža, zvonica, námestie, železničná stanica s priecestím, park a terasovito usporiadané rodinné domy. Tu je vidieť historickú architektúru v harmónii s novodobou tvárou mesta.
Okolie mesta je zaujímavé svojou faunou i flórou, kde sa nachádzajú chránené územia a parky s čistou a zachovanou prírodou, ktoré predurčuje mesto na turistický ruch. Pre tieto aktivity sú pripravené rôzne športové a rekreačné objekty ako štadión, športová hala, tenisové kurty, športová strelnica, svahy pre lyžovanie a skoky na lyžiach i veľmi populárnu jazdeckú školu „Foothills“ a kempy pre turistov. Medzi najkrajšie časti okolitého terénu patria chodníky označené zelenou a čiernou značkou. V meste Strzyzów je farský úrad z roku 1401 s barokovým interiérom, synagóga z druhej polovice 18 storočia, palácový komplex z prvej polovice 19 storočia a ďalšie historické budovy, ktoré tvoria dušu mesta.


Svidník uzavrel medzinárodnú spoluprácu s týmto historickým poľským mestom na princípoch rovnosti a vzájomného rešpektovania sa. Obe mestá sa podujali na spoluprácu v oblastiach ochrany životného prostredia, v oblasti kultúry, vzdelávania, cestovného ruchu a v ďalších spoločenských odvetviach.
Každý z nás má možnosť obohatiť svoj život o poznávanie nových miest a možno práve mesto Strzyzów je jedno z tých, ktoré nám ponúka nové kultúrne i prírodné krásy v spoločnej medzinárodnej družbe.
Medzinárodná spolupráca medzi našimi mestami bola uzavretá v roku 2005.


2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.