Primátor mesta

 

 

Ing. Ján Holodňák  
je primátorom druhé volebné obdobie 

 

OSOBNÉ ÚDAJE  
Dátum narodenia: 17.11.1963
Miesto narodenia: Bardejov
Bydlisko: Svidník
Stav: Ženatý, 3 deti

 
VZDELANIE
1979-1983 SPŠ strojnícka Prešov
1985-1989 VŠT-strojnícka fakulta Košice
INÉ
1999-2010 poslanec MsZ Svidník
2005-2011 poslanec VÚC Prešov
2006 ECDL
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
1989-1998 Jednota-SD Svidník,Svojpomoc Bardejov-
vedúci domového hospodárstva a energetiky
1999-2002 zástupca primátora mesta Svidník
2002-2003 ŠZŠI Svidník - učiteľ
2004-2006 Obvodný úrad pre CDaMK Stropkov
2007-2010 Mesto Giraltovce, CVČ-koordinátor
od 2011 primátor mesta Svidník
JAZYKY
ukrajinský pasívne
ruský pasívne
ZNALOSTI PRÁCE NA PC
MS Windows, MS Office, OpenOffice, Internet, E-mail
OSTATNÉ ZNALOSTI
Vodičský preukaz skupiny B
ZÁUJMY A AKTIVITY
turistika, beh, lyžovanie, cyklistika, knihy
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Mestský úrad Svidník
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 
Telefón: +421 54 4863 602
Mobil: 0917 173 417
Fax: +421 54 7522 394
E-mail: primator@svidnik.sk; jan.holodnak@svidnik.sk
 

SEKRETARIÁT PRIMÁTORA:
   
Zamestnanci: Kristína Tchirová - PR manager, mobil:0905 166 428                                   
  Anna Vašková - Asistent primátora, tel: 054 7521 098, mobil: 0905 538 818
  Peter Rešetár - vodič
   
Stránkové dni: Pondelok: 8.00 - 11.00 12.00 - 15.00
  Utorok: 8.00 - 11.00 12.00 - 15.00
  Streda: 9.00 - 11.00 12.00 - 17.00
  Štvrtok: 8.00 - 11.00 12.00 - 15.00
  Piatok: 8.00 - 11.00 12.00 - 14.00
   
Kontakty  
 
Majetkové priznanie primátora mesta:
 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. po ujatí sa verejnej funkcie za rok 2016

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. po ujatí sa verejnej funkcie za rok 2013

   
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. po ujatí sa verejnej funkcie za rok 2012
 
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. po ujatí sa verejnej funkcie za rok 2011
 
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. po ujatí sa verejnej funkcie za rok 2010
   
 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.