Jaroslaw (PL)

Jaroslaw

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław
e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl

Tel. +48 16 624 87 00
http://www.jaroslaw.pl

 

Blízkosť Svidníka k poľským hraniciam i príbuznosť jazykov robia z poľských miest našich najbližších partnerov a tak to je aj v prípade partnerstva Svidníka a Jaroslawu. Jaroslaw je krásne mesto s dlhou históriou a s názvom, ktorého pôvod sa viaže s Veľkou Moravou a oblasťou Jaroslavľ. Nachádza sa na železničnej trati medi Rzeszóvom a Premyslom, vzdialené od Svidníka viac ako 140 km. S viac než 40 tisícami obyvateľmi je okresným mestom (powiatom) v Podkarpatskom vojvodstve.
Mesto založil Jaroslaw I. Múdry v 11. storočí a počas stredoveku sa úspešne rozvíjalo. Neskôr ho však vyplienili Tatári. Ďalší rozvoj priniesla hlavne železnica vybudovaná za vlády Rakúsko-Uhorska v 19. storočí. Mesto má veľké množstvo kostolov, zrekonštruované historické jadro a systém podzemných chodieb (katakomb).
Jarosław je mesto živého kultúrneho života. Mnohé inštitúcie, organizácie a združenia majú zaujímavú ponuku, v ktorej každý z o

byvateľov nájde niečo atraktívne pre seba. Jarosław je typické pohraničné multikultúrne mesto. Od najstarších časov sa tu stretával východ a západ.
Do dnešného dňa je mesto zdobené množstvom chrámov rôznych náboženstiev a obradov. Vedľa rímskokatolíckych kostolov môžeme obdivovať monumentálny konkávny kostol Panny Márie.

Pamätníkom nasledovníkov východného obradu je aj presbytérium starého kostola uctievania Panny Márie, ktorá sa nachádza v parku Czesława Baśka Puzon.
Cez mesto Jarosła

w prechádza Chassidická cesta, vďaka ktorej môžeme spoznať mnohé objekty, ktoré patrili židovskej obci mesta Jarosław. V meste sú dve synagógy, židovské budovy, ako je budova Židovskej spoločnosti Jad-Charusie a židovský 

cintorín, ktorý sa nachádza na okraji mesta. Koniec židovskej komunity v meste nastal po masovom vyhladzovaní počas druhej svetovej vojny.
Zmluvná spolupráca medzi mestami Svidník a Jaroslaw sa dotýka najmä kultúrnej, spoločenskej a hospodárskej oblasti. Sme presvedčení, že takého spojenia so zahraničnými partnermi napomáhajú rozvoju nášho mesta, prinášajú nové možnosti pre podnikanie a otvárajú priestor pre ekonomickú prosperitu. Sme radi, že týmto spôsobom šírime povedomie o našom meste v zahraničí a v mene Jasoslawčanov srdečne pozývame na návštevu ich mesta.
Medzinárodná spolupráca medzi našimi mestami bola uzavretá v roku 2013.

 

 

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.