Vrbas (RS)

Vrbas

MARSALA TITA č. 89,
21460 Vrbas
Srbsko
+381 21 / 7954-000, +381 21 / 706-306
www.vrbas.net

 

Mesto Vrbas patrí k južnej časti okresu Bačka na severe Srbska. Mesto sa skladá pôvodne zo siedmych obcí a žije v ňom takmer 24 tisíc obyvateľov. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1387, ale archeologické výskumy potvrdzujú, že história mesta siaha oveľa hlbšie. Na danom území boli v poli nájdené staré pohrebiská, či pozostatky osád s prútenými múrmi domov. S príchodom Keltov na začiatku štvrtého storočia sa začala éra výroby nástrojov a zbraní zo železa, rovnako ako razenie platidiel. V tejto oblasti bola vybudovaná keltská pevnosť Čarnok, ktorá bola obchodným strediskom a dostala tiež obrannú funkciu. Oblasť bola blízko rímskej ríše, a tak jej vplyv bolo cítiť, zároveň sú badateľné aj grécke kultúrne vplyvy. Z novodobej histórie sa dozvedáme o meste hlavne z daňových záznamov alebo z finančného registra, či zoznamu vojakov. V roku 1720 sa začali rozsiahle zmeny v etnických vzťahoch. Postupne sa začala oblasť obsadzovať Rusmi, Nemcami, Maďarmi, ale napríklad aj Slovákmi, alebo Rusínmi. V 19. storočí sa Vrbas začal výraznejšie rozvíjať. Stavbou železnice a kanalizácie sa stal Vrbas priemyselným a obchodným centrom.
Tak ako celú Európu aj túto oblasť zasiahli svetové vojny. Hlavne v II. sv. vojne boli obyvatelia Vrbasu okupovaný nemeckou agresiou. Po roku 1945 boli Nemci z celej dnešnej Vojvodiny odsunutí a do prázdnych domov boli dosídlení Čiernohorci a obyvatelia z dnešnej Bosny a Hercegoviny. Dnes sa preto takmer tretina obyvateľov Vrbasu hlási k čiernohorskej národnosti.
Mestom prechádza Kanál DTD (Dunaj-Tisa-Dunaj), železničná trať Subotica-Belehrad a v jeho blízkosti sa nachádza aj diaľnica, ktorá spája Srbsko s Maďarskom.
Družba medzi Svidníkom a srbským mestom Vrbas je na báze vzájomného rešpektovania sa a predávania si skúsenosti v spoločenských oblastiach. Mestá sa podpisom dohodli na podpore a pomoci v oblastiach ochrany životného prostredia, cestovného ruchu, vzdelávanie, kultúry, zdravotníctva, pôdohospodárstva, ochrany prírody, v rozvoji malého a stredného podnikania, v pomoci pri živelných pohromách i pri riadení samosprávy. Vrbas je vzdialený od Svidníka 600 km.
Medzinárodná spolupráca medzi našimi mestami bola uzavretá v roku 2008.


 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.