Všeobecné informácie

    

Mesto Svidník je okresným mesto na severovýchode Slovenska, ktoré má v súčasnosti približne 11 tisíc obyvateľov. Svidník je administratívnym, hospodárskym, kultúrnym, rekreačným a športovým centrom regiónu. Má významnú polohu na ceste Vyšný Komárnik - Barwinek najväčší priechod zo Slovenskej republiky do Poľska, ale má tiež strategické umiestnenie na ceste Via Carpatia, ktorá prechádza cez Litvu, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko až do Grécka a nazýva sa tiež cestou budúcnosti pre východnú Európu.


S mestom Svidník sa historicky spájajú obe svetové vojny, ktorých zásah mal veľký vplyv na vývoj územia. Jedným z prvých, ktorý poskytovali odbornú zdravotnú starostlivosť v meste Svidník bol MUDr. Pribula. Na podnet arm. gen. L. Svobodu sa podarilo v meste postaviť barakovú nemocnicu (odovzdaná do užívania v roku 1947) a za podpory generála ako prezidenta ČSSR sa začala budovať aj nemocnica s poliklinikou, ktorá do teraz nesie čestný názov Nemocnica arm. gen. Ludvíka Svobodu. (do užívania bola odovzdaná v r. 1981). Nemocnica je jedným z najväčších zamestnávateľom v meste a okolí. Medzi ďalšie väčšie podniky patrí strojárenská firma PSS, prepravná spoločnosť Boper, firma Bytservis, odevnícka spoločnosť I.C.A s.r.o., či odevná firma Pavana.
V meste sú tri základné školy v pôsobnosti mesta, jednej ZŠ je zriaďovateľom PSK, máme Cirkevnú základnú školu sv. Juraja, Špeciálnu Základná školu internátnu a Základnú umeleckú školu. V meste je sedem stredných škôl: Gymnázium duklianskych hrdinov, Stredná priemyselná škola odevná, Spojená škola, Stredná zdravotnícka škola Milosrdného samaritána ako aj Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu a Stredná odborná škola technická.

    

V kultúrnej oblasti sa môže mesto pýšiť dvoma múzeami: SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry a Vojenské historické múzeum Svidník. V meste Svidník sídli aj Štátny okresný archív s cennými fondmi a dokumentmi z obdobia 1918-1990. Podduklianska knižnica vo Svidníku, ako prvá na Slovensku, realizuje holandsko-slovenský projekt bibliobusovej formy vypožičiavania knižných jednotiek.
V meste sa nachádza aj Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (pôvodne Domov dôchodcov zriadený od roku 1965) a v tejto sociálnej oblasti svoje služby poskytuje aj Denný stacionár, ktorý je v novozrekonštruovaných priestoroch bývalej materskej školy na Ul. Duklianskej.
Na okraji Svidníka je vybudované letisko, ktoré je dejiskom veľkej akcie Tuning zraz, obľúbené podujatie pre celé východné Slovensko. Tradície a kultúru prezentujú dva festivaly Rusínsky festival a Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska, ktoré sa konajú v miestnom amfiteátri už od roku 1956. Počas roka sa vo Svidníku koná niekoľko tradičných podujatí, ktoré majú už svoje stabilné miesto v kalendári. Patrí medzi ne: Oslobodenie mesta Svidník, Deň žien, Deň Učiteľov, Deň Matiek, Oslavy 1. mája, Festivaly, Dni Svidníka, Dukelský beh mieru, Október-mesiac úcty k starším, Echo našich slávností, Predvianočné predajné trhy, Vianočné koncerty, Vianočné trhy a Silvester.
Na mnohých ďalších podujatiach mesto participuje ako spoluorganizátor a tak možno skonštatovať, že Svidník je menšie mestečko, ale ľudia v ňom i z okolia majú množstvo príležitosti na kultúrno spoločenské i športové vyžitie.
Mesto a okolité obce sa síce nevyznačujú honosnými a umelecky bohatými svetskými stavbami, o to viac však sakrálnymi, murovanými a najmä drevenými, v ktorých sa naplno prejavil génius miestneho ľudového staviteľstva. Jedenásť drevených chrámov východného obradu v regióne, najviac na východnom Slovensko, je v kategórii národných kultúrnych pamiatok. V okrese Svidník máme unikáty v evidencii UNESCO ako je chrám sv. Michala v Ladomírovej, ktorý je postavený bez jediného klinca alebo drevený gréckokatolícky chrám sv. Mikuláša v Bodružali, ktorý je jeden z najstarších drevených chrámov na Slovensku. Výstavba chrámu sa datuje do roku 1658. Niektoré murované gréckokatolícke chrámy a rímskokatolícke kostoly, resp. roľnícke stavby drevenej ľudovej architektúry boli vyhlásené za kultúrne pamiatky. Medzi národné kultúrne pamiatky patria aj Pamätník Československej armády na Dukle s areálom a Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku s cintorínmi.
Nad areálom amfiteátra vo Svidníku je národopisná expozícia v prírode skanzen, ktorá patrí pod SNM-MUK. Medzi kultúrne pamiatky patrí tiež kaštieľ z roku 1795 a budova bývalého okresného súdu, kde v súčasnosti sídli Podduklianske osvetové stredisko. Je to účelová stavba z prelomu 19. a 20. storočia s prevahou neoklasicistických prvkov. Z 19. storočia pochádza aj pôvodná budova stálej expozície Múzea ukrajinskej kultúry v centre mesta.
Dominantou centra Svidníka je socha armádneho generála Ludvíka Svobodu, jediná v strednej Európe, ktorej autorom je akad. sochár Ján Kulich a je v nadživotnej veľkosti. Architektonickými dominantami sú obidva gréckokatolícke chrámy, obnovené v rokoch 1993-1996, pravoslávny chrám sv. Trojice, vybudovaný od augusta 1993 do augusta 1994 a rímskokatolícky kostol Božského Srdca Ježišovho, vysvätený v júli 1996.
Mesto sa neustále snaží o prínos pre občanov formou rekonštrukcií, opráv, či nových stavebných projektov. Pomocou čerpania eurofondov sa podarilo v meste zdigitalizovať kino, ktoré ponúka premietanie v digitálnej kvalite jediné v širokom okolí a podarilo sa kompletne zrekonštruovať priestory Domu kultúry. Získali sme prostriedky na obnovu centra mesta, obnovu ľadovej plochy, spustili sme prevádzku Zberného dvora a Kompostárne. Rekonštruovali sme a zatepľovali Základnú školu na Ul. Komenského a na Ul. 8. mája. V súčasnosti sa pripravujú rekonštrukcie všetkých troch mestských materských škôl.

  


Priaznivcov športu potešia vo Svidníku dvoje tenisové kurty, letné kúpalisko Vodný svet, ktorý má vo svojom areály aj nové welness Aquaruthenia. Priestory welnessu sú v budove, ktorá 20 rokov chátrala a teraz poskytuje služby pre domácich i turistov. Medzi ľuďmi sa rozširuje záujem o behanie, tradičný Dukelský beh mieru (štvrtý najstarší beh na Slovensku) ma z roka na rok viac prihlásených bežcov najmä z radov amatérov. Spolu so sprievodnými podujatiami sa behu zúčastňujú stovky malých aj veľkých nadšencov. V meste máme 21 športovísk, športovú halu s bowlingom a stále sa rozširujú a modernizujú detské ihriská. Obľúbeným športom je volejbal, ktorý sa stal úspešným celoslovensky vo všetkých vekových kategóriách. Máme majstrov v žiackych kategóriách, medzi mládežníkmi a A kategória zaznamenávala tiež vynikajúce výsledky. Tak ako na celom svete aj v meste Svidník je obľúbeným športom futbal, mesto má futbalový klub, ktorý hraje III. ligu. Popularitu i úspech zaznamenáva v posledných rokoch i hokejbal, šach, stolný tenis a karate. Mimoriadne úspešné sú naše umelecké zoskupenia. Folklórny súbor Makovica, detský súbor Makovička, tanečný klub Svitan a umelecky sa výrazne prezentuje na mestských aj mimomestských podujatiach aj Základná umelecká škola vo Svidníku.
Mesto Svidník ma silnú tradíciu v pestovaní ľudových tradícií, čo významne podporuje aj Podduklianske osvetové stredisko. Tradíciu na našom území má včelárstvo, košikárstvo, drotárstvo, rezbárstvo i hrnčiarstvo. Svidník je v krásnom prostredí, ktoré ponúka možnosti na pešiu turistiku po značených chodníkoch, stanovanie, cykloturistiku, autoturistiku, kúpanie sa a v zime lyžovanie, bežecké lyžovanie a sánkovanie. Okolité lesy sú bohaté na lesné plody a zber húb.

 

 

 

       

 

 


 

 


 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.