Kriva Palanka (MK)

Kriva Palanka

MESTO KRIVA PALANKA
Str. Sv. Joakim Osogovski 175
1330 Kriva Palanka
Macedónsko
opkp@krivapalanka.gov.mk
tel. +389 075 258 011

 

Kriva Palanka je mesto nachádzajúce sa v severovýchodnej časti Macedónskej republiky vzdialené od mesta Svidník skoro 1200 km. Má viac ako 14 tisíc obyvateľov a je súčasťou okresu Kriva Palanka, ktorý má takmer 21 000 obyvateľov. Mesto leží v 

blízkosti hraničného prechodu medzi Macedónskom a Bulharskom, preto prepája hlavné mestá Skopje a Sofia. Krivá Palanka je jedným z najmladších miest v Macedónskej republike. Vznik Krivej Palanky súvisí s osmanským dobyvateľom Bayramom Pashom a pôvodne slúžila ako pevnosť na posilnenie regiónu. Prvá písomná zmienka je zachovaná v tureckých dokumentoch z roku 1633. Patrí sem kamenná doska s arabským šifrovaním, ktorá bola umiestnená na vstupe do pevnosti. Platňa sa neskôr presunula do mešity, ktorá sa nachádzala v centre mesta a teraz sa nachádza v Macedónskom múzeu v Skopje.
Priaznivá poloha mesta umožnila, aby sa toto malé osídlenie stalo väčším mestom. V meste sa neskôr začal formovať významný kresťanský vplyv, ktorý viedol k rozvoju a oživeniu mesta kresťanským a ortodoxným spôsobom. Bola založená trieda bohatých a vplyvných obchodníkov a remeselníkov, ktorí cestovali mimo osmanskú ríšu a priniesli do mesta nové myšlienky 19. storočia.
Počas tohto obdobia pôsobil v Krivej Palanke sv. Joachim Osogovski, ktorý rozvinul potrebu gramotnosti a zohral kľúčovú úlohu pri vybudovaní cirkevnej školy v roku 1817. V dôsledku cirkevno-vzdelávacej činnosti v Krivej Palanke fungovala už v roku 1833 cirkevná komunita, ktorá sa v roku 1861 pretransformovala na cirkevno-školskú komunitu. Po prvej svetovej vojne, v rokoch 1919-1920, kedy Kriva Palanka po prvýkrát získala štatút obce ako súčasť Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, získava svojho prvého starostu a táto podoba sa zachovala do dnes. V tom čase sa Kriva Palanka stáva prosperujúcou s niekoľkými významnými zariadeniami: Obecná budova, Dôstojnícka budova, základná škola, nemocnica a bola spravená prvá regulácia koryta rieky. Od roku 1941 do roku 1944, počas okupácie Juhoslávie bola Kriva Palanka súčasťou Bulharského kráľovstva.

Medzinárodná spolupráca medzi našimi mestami bola uzavretá v roku 2015.
 


 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.