Podmienky pre použitie

Mesto Svidník je prevádzkovateľom webových stránok www.svidnik.sk (ďalej len stránky). Na stránkach poskytuje informácie ako verejnú službu a vyhradzuje si právo kedykoľvek ich obsah a štruktúru zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na stránkach boli aktuálne a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Napriek tomu však prevádzkovateľ nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov.

Pripomienky a námety k obsahu zasielajte prosím na kontaktnú e-mailovú adresu sekretar@svidnik.sk. Technické pripomienky na e-mailovú adresu webmaster@svidnik.sk.

Tieto stránky možno stiahnuť, kopírovať alebo tlačiť (vrátane textu a grafiky) pre osobné, nekomerčné používanie za predpokladu, že sa uvedú všetky autorské a vlastnícke práva v tomto obsiahnuté, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené.

Distribúcia alebo publikácia týchto stránok (vrátane textu a grafiky) v akejkoľvek podobe je možná len s písomným súhlasom autora.

Stránky obsahujú odkazy aj na servery tretích strán. Za obsah týchto serverov prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Produkty a názvy spoločností uvedené na stránke môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.

Podmienky použitia môžu byť podľa potreby upravované.

Použitie symbov mesta (erb, vlajka) tretími osobami je možné výhradne len so súhlasom mesta.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.