Symboly mesta

 Mesto Svidník - erb

Mestský erb

"V červenom štíte strieborná silueta duklianskeho pamätníka."

Historický symbol Svidníka podľa bližšie nedatovanej predlohy tvoril z pažitie vyrastajúci strom, po stranách ktorého stáli dva kone.

Svidník sa stal mestom v roku 1964 a pri príležitosti desiateho výročia tejto udalosti bol schválený novotvar erbu pozostávajúci zo štvrteného štítu. V jeho prvom a štvrtom červenom poli bola silueta duklianskeho pamätníka a dva stromy. Druhé a tretie pole bolo modré, bez figúry.

Takého riešenie erbu nebolo v súlade so zvyklosťami domácej mestskej heraldickej tvorby, preto mesto roku 1984 pristúpilo k jeho heraldickej úprave. Z erbu sa vypustili nefunkčné modré polia i motív stromov a hlavnou erbovou figúrou zostal motív duklianskeho pamätníka, ktorý, i keď nestojí na území mesta, je s ním tesne spätý.

Autormi erbu sú Jozef Leško a Ladislav Čisárik.

Mesto prijalo svoj erb 27. februára 1987.

Na stiahnutie:

 

 Mesto Svidník - vlajka

Mestská vlajka

Mestská vlajka pozostáva z dvoch pozdĺžnych bielo-červených a červeno-bielych pruhov. V hornom pruhu pri žrdi je biely a dolnom pruhu červený štvorec. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Na stiahnutie:

Mestská pečať

Mestskú pečať tvorí mestský erb s kruhopisom „MESTO SVIDNÍK“. Mestská pečať sa používa pri slávnostných príležitostiach napr. udelenie čestného občianstva mesta, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod. Mestskú pečať uschováva primátor mesta

Symboly mesta sú zapísané v heraldickom registri Slovenskej republiky pod číslom S-22/1991.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.