Historické pečatidlá

Nižný Svidník
 
Pečatidlo je z roku 1868, jeho kruhopis znie:
A(lsó) SZVIDNIK KŐZSÉG HIV(atalos) PECSÉTJE 1868
Preklad: Pečať obecného úradu Nižný Svidník 1868

Opis: V strede pečatného poľa na pažiti stojí roľníčka s tromi klasmi v pravej pozdvihnutej ruke. Ľavú ruku má položenú vbok.

Prameň: NOVÁK, Jozef. Pečate miest a obcí na Slovensku. II. zv. Bratislava : FiF UK, 2008, s. 41.

   
 

Vyšný Svidník
 
Pečatidlo je z roku 1868, jeho kruhopis znie:
F(első) SZVIDNIK KŐZSÉG HIV(atalos) PECSÉTJE 1868 
Preklad: Pečať obecného úradu Vyšný Svidník 1868

Opis: V strede pečatného poľa z pažite vyrastá košatý strom, po stranách kmeňa stoja dva kone. Nad stromom sa vznáša listová koruna.

Prameň: NOVÁK, Jozef. Pečate miest a obcí na Slovensku. II. zv. Bratislava : FiF UK, 2008, s. 503..

   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.