Powiat Sanocki

Powiat Sanocki

Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok

tel.: + 48 13 46 52 900
powiat-sanok@powiat-sanok.pl
www.powiat-sanok.pl

Kolonizácia oblasti dnešného Sanockého powiatu sa začala už počas neolitu, čo potvrdzujú archeologické pamiatky, ktoré sa nachádzajú v tejto oblasti. Prvé písomné záznamy o powiate sa nachádzajú v Hipopol Latopisis z roku 1150 a týkajú sa rabovania Sanoku počas maďarskej invázie. Dokumenty napovedajú, že až do roku 1340 oblasť spadala pod väčšie administratívne územie s rusínskym vplyvom. Súčasný kraj so svojimi tradíciami sa datuje do 14. a 15. storočia. Je veľmi pravdepodobné, že už za vlády Casimíra Veľkého vznikla powiatová štruktúra uvedených území. V roku 1423 boli zavedené pravidlá poľskej správy a začal fungovať powiat v takom duchu ako ho poznáme aj dnes. Sídlom starostu ako vedúceho powiatu bol hrad Sanok. Sanocki powiat prechádzal rôznymi zmenami, rozdeleniami a zmenšeniami, ale nikdy nezanikol. Rovnako to bolo v období rakúskej vlády, keď si Sanok zachoval funkciu hlavného mesta regiónu.
Na prelome 18. a 19. storočia mala na rozvoj powiatu vplyv politická strana, ktorá mala svoju telovýchovnú jednotu Sokol a iniciovala rôzne projekty, napr. výstavbu haly – kino Peace alebo kopec Adama Mickiewicza. Prvá svetová vojna spôsobila v kraji obrovské škody. V prvom roku nezávislosti powiatu boli veľké poľsko-ukrajinské zápasy, ktoré mali rôzne podoby od hospodárskej súťaže až po politickú rivalitu. Koniec II. sv. vojny priniesol rôzne zmeny v rozložení Sanockého powiatu. Ustanovenie mesta Krosno ako hlavného mesta powiatu na určitý čas spomalil rozvoj v Sanoku.
V súčasnosti vytvorená oblasť je menšia ako tá pred 26 rokmi. Nezahŕňa napríklad rozsah obce Rymanów a zaberá 1225 km2. Sanocki powiat teraz tvorí 107 lokalít vrátane dvoch miest: Sanok a Zagórz. Powiat mám skoro 100 tisíc obyvateľov a ich počet by mal v najbližších rokoch vzrásť v dôsledku relatívne vysokého prirodzeného nárastu. Od Svidníka ja powiat Sanocki vzdialený 76 km.
Medzinárodná spolupráca medzi našim mestom a powiatom bola uzavretá v roku 2013.
 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.