Swidnik (PL)

Swidník

Urząd Miasta Świdnik
ul. Stanisława Wyspiańskiego 27,
21-040 Świdnik,
Powiat: Świdnicki
+48 81 751 76 09
urzad@e-swidnik.pl
http://www.swidnik.pl

 

Aj naši poľský susedia majú mesto s názvom ako je ten náš. Poľské mesto Swidnik je na juhovýchode Poľska vzdialené od nášho Svidníka 300 km. Mesto je široko-ďaleko známe pre svoju výrobu vrtuľníkov a tiež motocyklov.
Prvá zmienka o Swidniku je z roku 1392, kedy bolo mesto uvedené ako Veľký Swidnik. V roku 1450 sa objavilo meno obce Świdniczek a v roku 1795 je dedina s názvom Swidnik súčasťou rakúskeho oddielu. Neskôr bol Swidnik pripojený k vojvodstvu Varšavy.
Výstavba železníc v roku 1877 priniesla Swidniku prvý vlak. Vojna urýchlila aj výstavbu letiska, ktoré bolo dokončené 1937. V meste sa zahájila aj výstavba školy na protivzdušnú obranu. Vojnou bolo letisko zničené, ale hneď po nej v roku 1949 sa začala výstavba továrne na výrobu vzduchotechniky. Neskôr sa dedina začala rozširovať a pribúdali byto

vé domy a v roku 1954 bolo vydané povolenie na užívanie pomenovania mesto. Mesto Swidnik sa rozrástlo na 7 tisíc obyvateľov. Swidniksa množstvom pracovných príležitostí rýchlo vyvíjal a začal sa formovať ako typické socialistické mesto. Rozvoj mesta prinášal so sebou aj vznik mnohých inštitúcií ako sú školy, kliniky, nemocnica, kiná a prvý kostol z roku 1977. V roku 1960 bol počet obyvateľov 11 tisíc a v roku 1970 už 20 tisíc. Mesto Swidnik sa zapojilo do štrajkov v roku 1980, ktoré prebiehali v regióne. Mnoho obyvateľov sa pridružilo k spolku „solidarita”, ktorý vyjadroval nespokojnosť so situáciou a so zavedeným stanným právom. Po zmene režimu v roku 1989 sa Swidnik opäť rozšíril o niekoľko osád. Symbolom mesta sa stal vrtuľník SM-1, ktorý doteraz používajú poľskí piloti.
Naši mestskí predstavitelia sa s poľským mestom Swidnik dohodli na vzájomnej podpore a udržiavaní priateľských vzťahov. Náš Svidník a ten poľský sa navštevujú pri významných mestských podujatiach a pri vymieňaní si názorov a skúseností v oblasti životného prostredia, školstva, kultúry, cestovného ruchu, pôdohospodárstva i pri riadení samosprávy. Medzinárodná spolupráca medzi našimi mestami bola uzavretá v roku 2000.

 

 

 

 

 

 


 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.