Chrudim (ČR)

Chrudim – mesto hudby a divadla

Městský úřad Chrudim 
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

Tel.: +420 469 657 111

http://www.chrudim.eu/Mesto Chrudim sa nachádza vo východnej časti Českej republiky, 110 km východne od Prahy a má 24 tisíc obyvateľov. Kým Svidník je v nádhernom prostredí bohatom na vojenskú históriu, Chrudim je historické mesto, ktoré sa pýši tradíciou pest

 

 

ovania umenia v rôznych oblastiach. Prvé doklady o osídlení mesta sú archeologické materiály z prelomu 5. – 4. tisícročia p. n. l. Mesto sa formovalo ako priemyselné stredisko pod Přemyslom Otakarom II., neskôr sa pripojilo k husitom, ale najväčší rozkvet mesta bol okolo roku 1527. V roku 1620 doplatil Chrudim na svoje sympatie k českému kráľovi Fridrichovi Falckému. Hospodársky úpadok bol i odrazom jezuitského vplyvu, z ktorého sa mesto vymanilo až na rozhraní 18. a 19. storočia. Vznikla Wiesnerova strojarenská továreň (r. 1855) a v roku 1876 Popperova továreň na obuv. Po II. svetovej vojne v meste vznikli dva veľké priemyselné závody Transporta a Evona v pôvodných podnikoch (Wiesnerove strojárenské továrne a Popperove továrne).
Čo nám vo Svidníku chýba a Chrudim tým disponuje, je železničné prepojenie. Mesto leží na železničnej trati Pardubice – Havlíčkův Brod. Chrudimou preteká rieka Chrudimka, ktorá pramení v chránenej oblasti Žďárske vrchy (20 km J – JV). V meste je 6 základných škôl, 1 umelecká škola, 2 stredné súkromné školy, 6 stredných štátnych škôl a 3 odborné učilištia.
Obyvatelia mesta Chrudím majú vzťah k umeniu, a to sa výrazne prejavuje na množstve kultúrnych podujatí v meste a aktívnymi súbormi. Tradičnými kultúrnymi akciami Chrudimi sú prehliadky amatérskych bábkových súborov – Loutkařská Chrudim a Chrudimské hudobné piatky – koncerty vážnej hudby. Z mesta pochádzajú aj významné osobnosti hudby – Bohumil Benoni(1862-1942) a Rudolf Vonásek (1914). V meste sú i dve hudobné telesá – symfonický orchester a dychová hudba „Chrudimské besedy“.
Od roku 1801 sa hralo v Chrudime divadlo a v roku 1931 sa začala stavba novej budovy mestského divadla. V meste je amatérsky divadelný súbor „Štěpánek“ a spevácky zbor „Slavoj“, ktorý bol založený v roku 1856. Expozícia Okresného múzea je zameraná na národopisnú problematiku okresu a prírodovedné zbierky. Múzeum bábkarských kultúr je svojim spôsobom jedinečným v európskom meradle, takisto ako Kabinet EX – LIBRIS, ktorý je detašovaným pracoviskom Pamätníka národnej písomnosti v Prahe. V Chrudime nájdeme dva futbalové štadióny, jeden z nich disponuje umelou trávou III. generácie a  atletickou dráhou. V meste sú tenisové kurty, viacúčelovú športová hala, letná plaváreň, plavecký bazén a plocha dráha.
Predstavitelia mesta Svidník sa aj s týmto družobným mestom dohodli na cezhraničnej podpore a priateľských vzťahoch, ktoré zahŕňajú oblasti zdravotníctva, kultúry, životného prostredia, cestovného ruchu, samosprávneho riadenia i pomoci pri živelných pohromách. Chrudim je vzdialená od Svidníka skoro 600 km. Medzinárodná spolupráca medzi našimi mestami bola uzavretá v roku 1997 a obnovená v roku 2007.
 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.