Autorské práva

© Webový portál mesta Svidník, Mestský úrad, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, 054/ 752 1154, sekretar@svidnik.sk

Na celý obsah webových stránok sa vzťahujú autorské práva.

Tieto stránky možno stiahnuť, kopírovať alebo tlačiť (vrátane textu a grafiky) pre osobné, nekomerčné používanie za predpokladu, že sa uvedú všetky autorské a vlastnícke práva v tomto obsiahnuté, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené.

Distribúcia alebo publikácia týchto stránok (vrátane textu a grafiky) v akejkoľvek podobe je možná len s písomným súhlasom autora.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.