Letisko

Letisko Svidník

Štatút letiska: verejné, vnútroštátne
Podmienky prevádzky: VFR, deň
ICAO značka: LZSK

Údaje o prevádzkovateľovi letiska
poštová adresa:
Technické služby mesta Svidník
ul. Budovateľská 446/1
089 01 SVIDNÍK

tel.: +421 54 4863619, +421 918 887696 - správca letiska (Ing. Nikolaj Vlčinov)
fax: +421 54 7522394
e-mail: airport@svidnik.sk

Letisko Svidník je v prevádzke od roku 1990. Má vybudovanú vzletovú a pristávaciu dráhu (VPD) o rozmeroch 1200 x 30 m so živičným povrchom, kde je prevedené denné značenie v súlade s predpisom L 14 - Letiská. Ďalej sa tu nachádza rolovacia dráha a odbavovacia plocha, ktoré boli v roku 1992 rekonštruované tak, aby spĺňali podmienky predpisu L 14. V juhovýchodnej časti odbavovacej plochy je umiestnený hangár rozmerom 12x15m. Letiskové plochy sú odkanalizované. Na letisko bola privedená vodovodná prípojka a prípojka elektrického prúdu s trafostanicou. Celý komplex letiska je prístupný zo Svidníka cez príjazdovú komunikáciu. Letisko má vyhlásené platné ochranné pásma, pre ktoré bolo potrebné previesť výrub časti lesného porastu nachádzajúceho sa za severným koncom VPD.

Letisko nie je využívané pre pravidelnú prepravy cestujúcich a nákladov a neposkytuje žiadne služby súvisiace s týmito činnosťami. Za nepravidelné lety uskutočnené na letisko zodpovedá veliteľ lietadla.  Na letisku vo Svidníku sa nevykonáva medzinárodná letecká doprava. Letisko  sa najviac využíva pre lety SNA.

Požiarna kategória letiska je CAT1. Za technickú zásahovú službu považujeme Zbor požiarnej ochrany SR. Letisko Svidník má uzavretú zmluvu o zabezpečení technickej, požiarnej a zásahovej služby s Obvodným úradom vo Svidníku.

Užívateľom letiska je Občianske združenie „Aviatik Klub Karpaty“ a Aeroklub Svidník na základe zmluvy o užívaní s prevádzkovateľom.

 

FYZIKÁLNE  VLASTNOSTI

RWY
ROZMERY
VYHLÁSENÉ DĹŽKY
ÚNOSNOSŤ
POVRCH
Ozn.
Zem. smer
RWY
(m)
SWY
(m)
CWY
(m)
VPP
(m)
TORA
(m)
ASDA
(m)
TODA
(m)
LDA
(m)
RWY
RWY
SWY
0 1
010o
1200x30
-
60 x150
1320x150
1010
1200
1010
1200
PCN 22/F/C/Y/T
živica
-
1 9
190o
60 x150
1200
1200
1260
1010
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.