Drevené cerkvy

Severo-východné Slovensko sa vďaka svojmu geografickému položeniu v centre Európy a v dôsledku zložitých historických podmienok vývoja stalo križovatkou kultúr, ktoré sa tu stretávali, vzájomne ovplyvňovali a ďalej šírili v rôznych smeroch. Na tomto území v priebehu dlhých stáročí vznikali cenné stavebné pamiatky, dnes nesporne patriace do klenotnice svetovej kultúry. Ich významnou súčasťou sú drevené kultové stavby, ktoré svojou orginálnosťou, technicko-umeleckým stvárnením a spoločenským významom sa zaradili medzi najcennejšie kultúrne skvosty Slovenskej republiky a sú chránené ako národné kultúrne pamiatky. Drevené cerkvy, ktoré sa zachovali v oblasti severovýchodného Slovenska v lokalitách s rusínskym obyvateľstvom, sú výrazným prejavom majstrovstva ľudu, jeho zmyslu pre krásu a harmóniu s okolitým prostredím. Sú zároveň vyjadrením úcty a lásky k bohu, lásky k blížnemu a hrdosti na svoje staroslovanské – rusínske tradície.

Text upravený a čerpaný z publikácie "Miroslav Sopoliga: Perly ľudovej architektúry, 1996".

Zoznam drevených cerkví (kostolíkov) v okolí:

 • Bodružal
 • Dobroslava
 • Havranec
 • Hunkovce
 • Korejovce
 • Krajné Čierno 
 • Kurimka
 • Ladomirová
 • Medvedie
 • Miroľa
 • Nižný Komárnik
 • Príkra
 • Svidník - Nová Polianka
 • Šemetkovce
 • Vyšný Komárnik

Existujúce web stránky k danej téme:

Existujúce fotogalérie k danej téme:

 

 

  

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.