Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Verejné obstarávanie

 

28.04.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky
(v zmysle §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní)

Špecifikácia predmetu zákazky:
ÚPSVaR DP Svidník – rekonštrukcia havarijného stavu strechy - DEK
stiahnuť:  Výzva na predloženie cenovej ponuky
                Technická správa - posúdenie havarijného stavu strechy

18.10.2016

Výzva na predloženie cenovej ponuky
(v zmysle §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní)

Špecifikácia predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je Výkon stavebného dozoru k akcii: „SVIDNÍK – ZATEPLENIE MŠ, ul. Generála Svobodu“
stiahnuť: Výzva na predloženie cenovej ponuky

18.10.2016

Výzva na predloženie cenovej ponuky
(v zmysle §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní)

Špecifikácia predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je Výkon stavebného dozoru k akcii: „SVIDNÍK – ZATEPLENIE MŠ, ul. 8. mája“

stiahnuť: Výzva na predloženie cenovej ponuky

6.6.2016

Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, je zabezpečovaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Predmet zákazky:
Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie riešenia „Rekonštrukcie budovy bývalej telocvične SOU strojárskeho vo Svidníku na športovú halu“
 – služby, výber dodávateľa

stiahnnuť: Výzva na predkladanie ponúk
                  Výzva na predkladanie ponúk

 

4.3.2016

Verejné obstarávanie bolo zrušené.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Názov zákazky: „Výkon stavebného dozoru k akcii: „SVIDNÍK – ZATEPLENIE MŠ, ul. 8. mája“.
 

stiahnuť: Výzva na predkladanie ponúk

 

 4.3.2016

Verejné obstarávanie bolo zrušené.

 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Názov zákazky: Výkon stavebného dozoru k akcii: „SVIDNÍK – ZATEPLENIE MŠ, ul. Generála Svobodu“.
 

stiahnuť: Výzva na predkladanie ponúk
 

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.