Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Žiadosti a tlačivá

Možnosť stiahnutia tlačív vo formáte DOC.

Odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Matrika

Odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja

 

Odbor finančný a správy majetku

 

 Odbor školstava, kultúry, športu a mládeže 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.