Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Rozpočet mesta

Popis

Dátum

uverejnenia

Rok 2018  
 Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 20.8.2018
Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2018 20.8.2018
2. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 6.6.2018
Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 21.5.2018
1. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 8.3.2018
Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 19.2.2018
Schválený rozpočet mesta Svidník na rok 2018 18.2.2018
Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2018 - 2020 24.11.2017
Rok 2017  
Schválený záverečný účet mesta Svidník za rok 2017 6.6.2018
Návrh záverečného účtu mesta Svidník za rok 2017 19.5.2018
Rozpočtové opatrenie mesta Svidník č. 3 29.12.2017
Návrh 6. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 27.11.2017
5. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 22.11.2017
Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 5.11.2017
4. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 29.9.2017
Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2017 8.9.2017
Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 8.9.2017
3. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 10.08.2017
Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 29.5.2017
Rozpočtové opatrenie primátora mesta Svidník č. 2 25.4.2017
2. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 13.4.207
Opravený návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 29.3.2017
Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 1.3.2017
Rozpočtové opatrenie primátora mesta Svidník č. 1 25.1.2017
Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 15.1.2017
Schválený viacročný rozpočet mesta Svidník na roky 2017 - 2019 4.1.2017
Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2017 - 2019 (s komentarom) po MsR 15.12.2016
Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2017 - 2019  5.12.2016
Rok 2016  
Schválený záverečný účet mesta Svidník za rok 2016 30.6.2017
Návrh záverečného účtu mesta Svidník za rok 2016 12.6.2017
Schválená 5. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 4.1.2017
Rozpočtové opatrenie primátora mesta Svidník č. 2 30.12.2016
Rozpočtové opatrenie primátora mesta Svidník č. 1 21.12.2016
Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 5.12.2016
Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2016 29.9.2016
Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 29.9.2016
3. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 1.9.2016
Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 29.7.2016
Rozpočtové opatrenie č. 1 MsZ 3.8.2016
2. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 7.7.2016
Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 10.6.2016
Úpravený návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016  8.6.2016
 Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 1.4.2016
Schválený viacročný rozpočet mesta Svidník na roky 2016 - 2018 10.2.2016
Návrh rozpočtu mesta Svidník na roky 2016 - 2018 23.11.2015
Rok 2015  
Návrh Záverečného účtu mesta Svidník za rok 2015 8.6.2016
5. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 30.12.2015
4. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 10.12.2015
Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 23.11.2015
3. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2015  
Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2015  
Rozpočtové opatrenie č.3  
2. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2015  
Rozpočtové opatrenie č.2  
1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015  
Rozpočtové opatrenie č.1  
Shválený rozpočet mesta Svidník na roky 2015 - 2017  
Návrh rozpočtu mesta Svidník na roky 2015 - 2017  
Rok 2014  
Záverečný účet mesta Svidník za rok 2014  
Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014  

Rozpočtové opatrenie č.10

 

Rozpočtové opatrenie č.9

 

Rozpočtové opatrenie č.8

 
Rozpočtové opatrenie č.7  
4. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2014  
Rozpočtové opatrenie č.6  
Rozpočtové opatrenie č.5  
3. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2014  
Rozpočtové opatrenie č.4  
2. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2014  
Rozpočtové opatrenie č.3  
1. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2014  
Rozpočtové opatrenie č.2  
Rozpočtové opatrenie č.1  
Rozpočet mesta Svidník na roky 2014 - 2016  
Rok 2013  
Záverečný účet mesta Svidník za rok 2013  
Plnenie rozpočtu 1-12/2013  
Rozpočtové opatrenie č. 9  
Rozpočtové opatrenie č. 8  
4. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2013  
Rozpočtové opatrenie č. 7  
Rozpočtové opatrenie č. 6  
3. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2013  
Rozpočtové opatrenie č. 5  
Rozpočtové opatrenie č. 4  
2. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2013  
Rozpočtové opatrenie č.3  
1. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2013  
Rozpočtové opatrenie č.2  
Rozpočtové opatrenie č. 1  
Rozpočet mesta Svidník na roky 2013 - 2015 (1,24 MB)  
Rok 2012  
Záverečný účet mesta Svidník za rok 2012  
Rozpočtové opatrenie č.10  
Rozpočtové opatrenie č. 9  
Rozpočtové opatrenie č. 8  
Rozpočtové opatrenie č. 7  
3. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2012  
Rozpočtové opatrenie č. 6  
Rozpočtové opatrenie č. 5  
Rozpočtové opatrenie č. 4  
2. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2012  
1. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2012  
Rozpočtové opatrenie č. 3  
Rozpočtové opatrenie č. 2  
Rozpočtové opatrenie č. 1  

Programový rozpočet Mesta Svidník na roky 2012 - 2014

 
Rok 2011  
Schválený Záverečný účet mesta Svidník za rok 2011  
Rozpočtové opatrenie č.18  
Rozpočtové opatrenie č.17  
Rozpočtové opatrenie č.16  
Rozpočtové opatrenie č.15  
Rozpočtové opatrenie č.14  
Rozpočtové opatrenie č.13  
Rozpočtové opatrenie č.12  
Rozpočtové opatrenie č.11  
Rozpočtové opatrenie č.10  
Rozpočtové opatrenie č.  9  
2. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011  
Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2011  
1. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011  
Upravený programový rozpočet mesta Svidník na rok 2011 - tabuľková časť  
Rozpočtové opatrenie č.8  
Rozpočtové opatrenie č.7  
Rozpočtové opatrenie č.6  
Rozpočtové opatrenie č.5  
Rozpočtové opatrenie č.4  
Rozpočtové opatrenie č.3   
Rozpočtové opatrenie č.2  
Rozpočtové opatrenie č.1  
Komentár k programovému rozpočtu mesta 2011  
Programový rozpočet mesta Svidník na roky 2011-2013 - tabuľková časť  
Rok 2010  
Návrh záverečného účtu Mesta Svidník za rok 2010  
Súvaha za rok 2010  
Čerpanie rozpočtu za rok 2010  
Správa nezavislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky k 31.12.2010 Mesta Svidník  
1. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2010  
Dôvodová správa k návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2010  
Plnenie rozpočtu mesta Svidník na 1. polrok 2010  
Programový rozpočet mesta Svidník na roky 2010-2012  
Komentár k programovému rozpočtu mesta 2010  
Rok 2009  
Záverečný účet Mesta Svidník na rok 2009(hodnotiaca správa)    
Správa audítora    
Súvaha za rok 2009    
Záverečný účet Mesta Svidník na rok 2009(tabuľková časť)    
Programový rozpočet mesta Svidník na roky 2009-2011 - po 2. zmene    
Dôvodová správa k návrhu 2 zmeny rozpočtu    
Programový rozpočet mesta Svidník na roky 2009-2011 - po zmene    
I. Zmena rozpočtu mesta na rok 2009    
Programový rozpočet mesta Svidník na roky 2009-2011    
Komentár k programovému rozpočtu mesta 2009    
Rok 2008    
Záverečný účet a finančného usporiadanie výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2008    
Plnenie rozpočtu mesta I. - XII. 2008    
III. Zmena rozpočtu na rok 2008    
II. Zmena rozpočtu mesta na rok 2008    
Plnenie rozpočtu mesta I.- VI. meiac 2008    
I. Zmena rozpočtu mesta na rok 2008    
Plnenie rozpočtu mesta I. Q. 2008    
Viacročný rozpočet mesta na rok 2008-2010    
Priloha č. 1 k rozpočtu na rok 2008    
Priloha č. 2 k rozpočtu na rok 2008    
Priloha č. 2a k rozpočtu na rok 2008    
     
Rok 2007  
Plnenie rozpočtu mesta I. - XII. 2007    
Schválenie záverečného úctu a finančného usporiadanie výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2007  
Rok 2006  
Plnenie rozpočtu mesta I. - XII. 2006    
Schválenie záverečného úctu a finančného usporiadanie výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2006  
Rok 2005  

Plnenie rozpočtu mesta I. - XII. 2005 

   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.