Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zmluvy - Technické služby

Číslo
zmluvy
Zmluvná
stana
Názov zmluvy Dátum
platnosti
zmluvy
Dátum
ukončenia
zmluvy
Cena
vrátane
DPH
  Obecný úrad Nižná Pisana Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a ostatného odpadu 1.1.2011     
  Obecný úrad Vyšná Pisana Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a ostatného odpadu 1.1.2011      
  Obecný úrad Mlynarovce Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a ostatného odpadu 1.1.2011      
  Obecný úrad Krajná Bystrá Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a ostatného odpadu 1.3.2011     
  Obecný úrad Vapeník Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a ostatného odpadu  1.6.2011     
  Obecný úrad Nižná Jedľova Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a ostatného odpadu 15.10.2012     
  Obecný úrad Dubová   Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a ostatného odpadu 27.09.2012     
  Obecný úrad Kružľová Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a ostatného odpadu  27.12.2012    
  Obecný úrad Nižný Mirošov Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a ostatného odpadu 28.08.2013    
  Obecný úrad Korejovce Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a ostatného odpadu 1.1.2015    
  Obecný úrad Vyšná Jedľová Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a ostatného odpadu 1.1.2015    
  Obecný úrad Nová Polianka Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a ostatného odpadu 1.3.2015    
  Obecný úrad Dobroslava Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a ostatného odpadu 1.6.2015    
  Obecný úrad Šarišský Štiavnik Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a ostatného odpadu 1.9.2015    

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.