Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zoznam daňových dlžníkov

Mesto Svidník ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zák.č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s použitím § 52 ods. 2 a 4 daňového poriadku zverejňuje zoznam daňových dlžníkov. V zozname sú uvedené mená fyzických osôb a právnických osôb pri ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2013 da­ňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1600 €.

 Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov (PO) k 31.12.2017

 Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov (FO) k 31.12.2017

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.