Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

S nízkou hodnotou

Názov zákazky Vyhlásenie VO Ukončenie VO Vyhodnotenie VO 
Zoznam verejných obstarávaní - rok 2013 - 4. Q. (232 kB)      
Zoznam verejných obstarávaní - rok 2013 - 3. Q. (117 kB)      
Zoznam verejných obstarávaní - rok 2013 - 2. Q. (117 kB)      
Zoznam verejných obstarávaní - rok 2013 - 1. Q. (119 kB)      
Zoznam verejných obstarávaní - rok 2012 - 4. Q. (135 kB)      
 Zoznam verejných obstarávaní - rok 2012 - 3.Q (126 kB )      
 Zoznam verejných obstarávaní - rok 2012 -2.Q (143 kB)      
Deratizácia mesta – žiadosť o poskytnutie ponukových cien 06.07.2012 19.07.2012   Vyhodnotenie
 Zoznam verejných obstarávaní - rok 2012 - 1.Q (22 kB)      
 Zabezpečenie stravy pre účastníkov školení a
prednášok v rámci projektu (49 kB)
„Komunitné centrum – prahový program“
22.03.2012 04.0.2012  Vyhodnotenie
 Nákup notebookov pre projekt
„Komunitné centrum – prahový program“. (73 kB)
24.01.2012 15.02.2012  Vyhodnotenie 
 Výber finančného koordinátora projektu
„Komunitné centrum – prahový program“. (73 kB)
24.01.2012   15.02.2012  Vyhodnotenie
 Interiérové vybavenie miestností pre projekt „Komunitné centrum – prahový program“. (72 kB)  24.01.2012  15.02.2012 Vyhodnotenie 
 Spracovanie komunitného plánu v rámci projektu „Komunitné centrum – prahový program“. (73 kB)  24.01.2012  15.02.2012 Vyhodnotenie  
 Výber koordinátora projektu
„Komunitné centrum – prahový program“. (73 kB)
 24.01.2012  15.02.2012 Vyhodnotenie 
 Zabezpečenie publicity projektu
„Komunitné centrum – prahový program“. (72 kB)
 24.01.2012  15.02.2012 Vyhodnotenie
 Nákup spotrebného tovaru pre projekt
„Komunitné centrum – prahový program“. (74 kB)
 24.01.2012  15.02.2012  Vyhodnotenie 
 Zabezpečenie stravy pre účastníkov školení a
prednášok v rámci projektu
„Komunitné centrum – prahový program“. (72 kB)
 24.01.2012  15.02.2012 Vyhodnotenie 
 Zoznam verejných obstarávaní - rok 2011 (22 kB)      
 RITA - Zimné cezhraničné hry deti - výzva na predloženie ponuky (144 kB) 27.12.2011 04.01.2012  
 RITA - Zimné cezhraničné hry detí -
tlmočenie (134 kB) 
27.12.2011   04.01.2012

 Vyhodnotenie

 RITA - Zimné cezhraničné hry detí - doprava (136 kB) 27.12.2011   04.01.2012  Vyhodnotenie
 RITA - Zimné cezhraničné hry detí -  
poistenie (136 kB)
27.12.2011  04.01.2012   Vyhodnotenie
 RITA - Zimné cezhraničné hry detí -
ubytovanie a strava (139 kB)
27.12.2011   04.01.2012  Vyhodnotenie
 Výzva na predloženie cenovej ponuky - poskytnutie audítorských služieb (185 kB) 15.11.2011 25.11.2011  Vyhodnotenie
 Zabezpečnie procesu verejného obstarávania pre realizáciu projektu "Komunitné centrum - prahový program" (754 kB)  27.10.2011  16.11.2011   Vyhodnotenie 
 Svidník – audit verejného osvetlenia (32 kB)   18.03.2011   29.03.2011  Vyhodnotenie 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.