Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Podprahová zákazka

Názov zákazky Vyhlásenie VO Ukončenie VO Vyhodnotenie VO 
pdf ZŠ, Ul. karpatská, Svidník - oprava strechy - havarijný stav (59 kB) 11.06.2011 02.07.2013  
pdf Rekonštrukcia teplovodného kanálu K3 Svidník (61 kB) 27.05.2013 20.06.2013  
pdf Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ulica 8. mája, úsek smer k plavárni ZŠ (60 kB) 01.05.2013 22.05.2013  
pdf Dom smútku Svidník - parkovisko 14.08.2012 06.09.2012  pdf 02.11.2012 (166 kB)
pdf Komunitné centrum - prahový program - Lektori projektu (14 kB) 12.06.2012  03.07.2012   pdf 25.04.2013 (150 kB)
pdf Lektori projektu: Komunitné centrum - prahový program (12 kB) 03.02.2012 22.02.2012 pdf 08.06.2012 (140 kb) 
pdf Zabezpečenie lektora na prednášky z oblasti
sociálno -­ psychologických javov pre projekt
„Komunitné centrum - prahový program“ (117 kB)
24.01.2012 22.02.2012   pdf 08.06.2012 (140 kb)
pdf Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ulica 8. mája, Svidník (13 kB) 23.01.2012  13.02.2012  pdf 14.05.2012 (134 kB)
pdf Rozšírenie parkovacích plôch, ul. Mládeže, Svidník (13 kB) 23.01.2012 13.02.2012 pdf 12.04.2012 (137 kB) 
pdf Elektrická energia (15 kB) 17.11.2011 07.12.2011 pdf 12.03.2011 (26 kB)
pdf Prvý kontakt - stavebné úpravy vestibulu AB MsÚ Svidník (14 kB) 14.10.2011 07.11.2011 pdf 30.11.2011 (25 kB)
pdf Stavebné úpravy vestibulu AB MsÚ Svidník - prvý kontakt (14 kB) 09.09.2011 03.10.2011 pdf 24.10.2011(30 kB)
27.08.2011 19.09.2011 pdf 12.10.2011 (26 kB)
pdf Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ulica 8. mája, Svidník (15 kB) 12.08.2011  09.09.2011 pdf 24.01.2012 (26 kB)
pdf Dokument starostlivosti o dreviny v meste Svidník (14 kB) 19.07.2011  19.08.2011  pdf 22.09.2011 (32 kB)
pdf Ubytovňa mesta - rekonštrukcia hlavných rozvodov ELI ( 13 kB) 28.06.2011 22.07.2011  pdf 23.08.2011 (44,3 kB)
pdf Rekonštrukcia ľadovej plochy vo Svidníku - Autonómny systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb (15 kB) 03.05.2011  03.06.2011 pdf 06.06.2011 (43 kB) 
pdf Bytový dom - blok B6, Svidník - projektová dokumentácia (15 kB) 03.05.2011   03.06.2011  pdf 06.06.2011 (579 kB) 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.