Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Profil verejného obstarávateľa

Názov pridelený zákazke/označenie relevantnej skutočnosti: Číslo oznámenia
a dátum vydania vo Vestníku
verejného obstarávania
/ Úradnom vestníku
Európskej únie:
Dátum odoslania
tejto informácie:

Svidník - MŠ ul. Ľ. Štúra, Modernizácia objektu

Link na súťažné podklady: https://drive.google.com/file/d/0B8gooK4Gk92ydUxYQXFMZlhyb28/view?usp=sharing

č.78/2017 - pod zn. WYP-5326 20.04.2017
Plán VO na rok 2017    
Súhrná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR 4.Q.2016   30.01.2017
Súhrná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR 3.Q.2016   30.10.2016
Súhrná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR 2.Q.2016   30.7.2016

Súhrná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR 1.Q.2016

  30.4.2016
Plán VO na rok 2016    
Súhrná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR 4.Q.2015   15.1.2016
Súhrná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR 3.Q.2015   30.10.2015
Súhrná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR 2.Q.2015   30.7.2015

Súhrná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR 1.Q.2015

  30.4.2015
Súhrná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR 4.Q.2014   27.03.2015
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR 3.Q.2014   27.03.2015
Súhrná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR 2.Q.2014   27.03.2015

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR 1.Q.2014

  27.03.2015
Výzva na predkladanie ponúk Spoločenské hry k projektu „Komunitné centrum pokračuje“ kód ITMS: 27120130611 22.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk Elektronika projektu „ Komunitné centrum pokračuje“ kód ITMS: 27120130611 08.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk Prednášky projektu  „ Komunitné centrum pokračuje“ kód ITMS: 27120130611 08.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk Prednášky projektu  „ Komunitné centrum pokračuje kód ITMS: 27120130611
11.11.2014
11.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk Kancelárske potreby projektu „ Komunitné centrum pokračuje“ kód ITMS: 27120130611
03.11.2014
03.11.2014

Výzva na predkladanie ponúk Koordinátor projektu a Finančný koordinátor projektu „ Komunitné centrum pokračuje“

29.10.2014 29.10.2014

Výzva na predkladanie ponúk logo – publicita a informovanosť projektu  „ Komunitné centrum pokračuje“

29.10.2014 29.10.2014
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul.8.mája, Svidník - záznam z vyhodnotenia súťažnýchí ponúk „Kritériá 15245 - WYP, 139/2014 - 18.07.2014 21.08.2014
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul.8.mája, Svidník - § 136 ods. 9 písm. d) zákona 15245 - WYP, 139/2014 - 18.07.2014 21.08.2014
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul.8.mája, Svidník - záznam z otváranie súťažných ponúk „Kritériá 15245 - WYP, 139/2014 - 18.07.2014 21.08.2014
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul.8.mája, Svidník - otváranie častí ponúk „Kritériá 15245 - WYP, 139/2014 - 18.07.2014 13.08.2014
Svidník - MŠ, Ul. gen. Svobodu - zateplenie 18024 - WYP, 156/2014 - 12.08.2014 09.08.2014
Svidník - MŠ, Ul. Ľ. Štúra - zateplenie 18023 - WYP, 156/2014 - 12.08.2014 09.08.2014
 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Svidník 18022 - WYP, 156/2014 - 12.08.2014 09.08.2014
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul.8.mája, Svidník -  formulár 136 ods. 9 písm. c) zákona 15245 - WYP, 139/2014 - 18.07.2014 07.08.2014
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul.8.mája, Svidník - záznam z otváranie a vyhodnotenia ponúk s označením  „Ostatné“ 15245 - WYP, 139/2014 - 18.07.2014 06.08.2014
Obnova nasvetlenia komunikácii v meste Svidník, otváranie častí ponúk „Ostatné“ 14154 - WYP,  10.07.2014 02.08.2014
Súhrná správa o zákazkach s cenami vyššími ako 1000 eur za obdobie 2.Q 2014
  02.08.2014

Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul. Duklianska, Svidník - vyhodnotenie ponúk
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul. Duklianska, Svidník - záznam z otvárania obálok

8971 – WYP,  99/2014, 23.05.2014  23.07.2014

Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul. Duklianska, Svidník - otváranie častí ponúk „Kritériá“

8971 – WYP,  99/2014, 23.05.2014   20.07.2014

Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul.8.mája, Svidník
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul.8.mája, Svidník - sútažné podklady

15245 - WYP, 139/2014 - 18.07.2014  16.07.2014

Oprava: Obnova nasvetlenia komunikácii v meste Svidník, výzva na predkladanie ponúk
Obnova nasvetlenia komunikácii v meste Svidník, výzva na predkladanie ponúk

14154 - WYP,  10.07.2014

09.07.2014

Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul. Duklianska, Svidník, formulár § 136 ods. 9 písm. c) zákona 8971 – WYP,  99/2014, 23.05.2014  17.06.2014
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul. Duklianska, Svidník,
otváranie častí ponúk „Ostatné“
8971 – WYP,  99/2014, 23.05.2014  13.06.2014
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul. Duklianska, Svidník
  21.05.2014
Kultúrno-spoločenské centrum Svidník - modernizácia, § 136 ods. 9 písm. e) zákona 1485 - WYP, 27.01.2014 20.03.2014
Kultúrno-spoločenské centrum Svidník - modernizácia, vyhodnotenie ponúk 1485 - WYP, 27.01.2014 13.03.2014
Kultúrno-spoločenské centrum Svidník - modernizácia, § 136 ods. 9 písm. d) zákona 1485 - WYP, 27.01.2014 12.03.2014
Kultúrno-spoločenské centrum Svidník - modernizácia, otváranie obálok súťažných ponúk „Kritériá 1485 - WYP, 27.01.2014 12.03.2014
Kultúrno-spoločenské centrum Svidník - modernizácia, otváranie častí ponúk „Kritériá“ 1485 - WYP, 27.01.2014 03.03.2014
Kultúrno-spoločenské centrum Svidník - modernizácia, § 136 ods. 9 písm. c) zákona 1485 - WYP, 27.01.2014 14.02.2014
ZŠ, Ul. karpatská, Svidník - výmena okien - havarijný stav, § 136 ods. 9 písm. e) zákona 19887 - WYP, 18.12.2013 10.02.2014
Kultúrno-spoločenské centrum Svidník - modernizácia, otváranie častí ponúk „Ostatné“ 1485 - WYP, 27.01.2014 10.02.2014
ZŠ, Ul. karpatská, Svidník - výmena okien - havarijný stav, vyhodnotenie ponúk 19887 - WYP, 18.12.2013 29.01.2014
ZŠ, Ul. karpatská, Svidník - výmena okien - havarijný stav, § 136 ods. 9 písm. d) zákona 19887 - WYP, 18.12.2013 29.01.2014
Kultúrno-spoločenské centrum Svidník - modernizácia, výzva na predkladanie ponúk 1485 - WYP, 27.01.2014 28.01.2014
ZŠ, Ul. karpatská, Svidník - výmena okien - havarijný stav, otváranie častí ponúk „Kritériá“ 19887 - WYP, 18.12.2013 20.01.2014
ZŠ, Ul. karpatská, Svidník - výmena okien - havarijný stav, § 136 ods. 9 písm. b) zákona 19887 - WYP, 18.12.2013 17.01.2014
ZŠ, Ul. karpatská, Svidník - výmena okien - havarijný stav, § 136 ods. 9 písm. a) zákona 19887 - WYP, 18.12.2013 09.01.2014
ZŠ, Ul. karpatská, Svidník - výmena okien - havarijný stav; otváranie častí ponúk „Ostatné“  19887 - WYP, 18.12.2013 03.01.2014
Ubytovňa mesta Svidník – odstránenie systémových porúch – lógie, § 136 ods. 9 písm. e) zákona 16864 – WYP, 15.10.2013 30.12.2013
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Svidník, § 136 ods. 9 písm. e) zákona 16865 – WYP, 15.10.2013 19.12.2013
ZŠ, Ul. karpatská, Svidník - výmena okien - havarijný stav, VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
19887 - WYP, 18.12.2013 16.12.2013
Ubytovňa mesta Svidník – odstránenie systémových porúch – lógie 16864 – WYP, 15.10.2013 04.12.2013
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Svidník 16865 – WYP, 15.10.2013 02.12.2013
Ubytovňa mesta Svidník – odstránenie systémových porúch – lógie 16864 – WYP, 15.10.2013 29.11.2013
Ubytovňa mesta Svidník – odstránenie systémových porúch – lógie 16864 – WYP, 15.10.2013 20.11.2013
Ubytovňa mesta Svidník – odstránenie systémových porúch – lógie 16864 – WYP, 15.10.2013 20.11.2013
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Svidník 16865 – WYP, 15.10.2013 20.11.2013
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Svidník 16865 – WYP, 15.10.2013 20.11.2013
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Svidník 16865 – WYP, 15.10.2013 20.11.2013
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Svidník 16865 – WYP, 15.10.2013 31.10.2013
Ubytovňa mesta Svidník – odstránenie systémových porúch – lógie 16864 – WYP, 15.10.2013 31.10.2013
Ubytovňa mesta Svidník - odstránenie systémových porúch - lógie 16864 - WYP, 15.10.2013 13.10.2013
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Svidník 16865 - WYP, 15.10.2013 13.10.2013
Rekonštrukcia teplovodného kanálu K3 Svidník 8194 – WYP, 29.05.2013 14.08.2013
Stravné poukážky 2014 6574 – MSS, 26.04.2013 31.07.2013
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. 8. mája,
úsek smer k plavárni ZŠ
6853 - WYP, 01.05.2013 31.07.2013
Stravné poukážky 2014 13291 - VSS 24.07.2013
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. 8. mája,
úsek smer k plavárni ZŠ
6853 - WYP, 01.05.2013 21.07.2013
Rekonštrukcia teplovodného kanálu K3 Svidník 8194 – WYP, 29.05.2013 21.07.2013
ZŠ, Ul. karpatská, Svidník – oprava strechy – havarijný stav 8976 - WYP, 11.06.2013 21.07.2013
Rekonštrukcia teplovodného kanálu K3 Svidník 8194 – WYP, 29.05.2013 11.07.2013
Rekonštrukcia teplovodného kanálu K3 Svidník 8194 – WYP, 29.05.2013 11.07.2013
Digitalizácia kina Dukla Svidník - správa o vykonanom verejnom obstarávaní 04310 – MST / 22.3.2013 08.07.2013
Rekonštrukcia teplovodného kanálu K3 Svidník 8194 – WYP, 29.05.2013 03.07.2013
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. 8. mája,
úsek smer k plavárni ZŠ
6853 WYP, 01.05.2013 03.07.2013
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. 8. mája,
úsek smer k plavárni ZŠ
6853 - WYP, 01.05.2013 02.07.2013
ZŠ, Ul. karpatská, Svidník – oprava strechy – havarijný stav 8976 - WYP, 11.06.2013 02.07.2013
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ulica 8.
mája, úsek smer k plavárni ZŠ
6853 WYP, 01.05.2013 27.06.2013
Stravné poukážky 2014 6574 – MSS, 26.04.2013 26.06.2013
Stravné poukážky 2014 6574 – MSS, 26.04.2013 20.06.2013
Stravné poukážky 2014 6574 – MSS, 26.04.2013 14.06.2013
Digitalizácia kina Dukla Svidník 04310 – MST / 22.3.2013 10.06.2013
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ulica 8.
mája, úsek smer k plavárni ZŠ
6853 WYP, 01.05.2013 10.06.2013
Stravné poukážky 2014 6574 – MSS, 26.04.2013 10.06.2013
Stravné poukážky 2014 6574 – MSS, 26.04.2013 28.05.2013
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ulica 8.
mája, úsek smer k plavárni ZŠ - kritéria
6853 WYP, 01.05.2013 26.05.2013
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ulica 8.
mája, úsek smer k plavárni ZŠ -ostatné
6853 WYP, 01.05.2013 26.05.2013
Stravné poukážky 2014 6574 – MSS, 26.04.2013 23.05.2013
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ulica 8.
mája, úsek smer k plavárni ZŠ
6853 WYP, 01.05.2013 20.05.2013
Digitalizácia kina Dukla Svidník - elektronická aukcia 04310 – MST/ 22.03.2013 17.05.2013
Digitalizácia kina Dukla Svidník - vyhodnotenie ponúk 04310 – MST/ 22.03.2013 13.05.2013

Digitalizácia kina Dukla Svidník -
otváranie obálok

04310 – MST / 22.3.2013 13.05.2013
Digitalizácia kina Dukla Svidník 04310 – MST / 22.3.2013 22.04.2013
Digitalizácia kina Dukla Svidník -
otváranie obálok
04310 – MST / 22.3.2013  18.04.2013
Digitalizácia kina Dukla Svidník 04310 – MST / 22.3.2013   16.04.2013

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.