Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Vyznamenanie členov SČK

 

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE VYZNAMENANÍ SČK
ZA HUMANITU, OBETAVOSŤ
A DOBROVOĽNOSŤ
II. STUPŇA 

 

v obradnej sieni mesta Svidník
pri príležitosti SDČK/ČK
5. máj 2011 

 

                                                              

                                         Ocenení:

                              
 • Alojz Andraščík
 • Ing. Peter Džopko
 • Emil Hafič
 • RSDr. Ján Harvilko
 • Mgr. Vladimír Ilečko
 • PhDr. Lucie Imreová
 • Irena Kalináková
 • Mária Kandravá
 • Ján Krajňák
 • Ing. Ján Mihalik
 • PhDr. Mária Pajzinková
 • Ing. Viera Pankuchová
 • RNDr. Ján Rodák
 • Ing. Viera Sotáková

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.