Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Územne kolo Súťaže v poskytovaní prvej pomoci Družstiev mladých zdravotníkov l. a ll. stupňa a Družstiev prvej pomoci mládeže SČK

 

 

Vo Svidníku: 13. júna 2011

Územné kolo  Súťaže v poskytovaní prvej pomoci
Družstiev mladých zdravotníkov l. a ll. stupňa

 

Družstiev prvej pomoci mládeže SČK  

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.