Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Mimoriadne zasadnutie MsZ - 01.07.2011

  

 

 4. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

program:

1. Otvorenie

  • Schválenie programu rokovania
  • Voľba návrhovej komisie
  • Určenie overovateľov zápisnice

2. Informácia o rušení nemocničných oddelení v Nemocnici arm. gen. Ludvíka Svobodu, n.o.

  • Referuje Ing. Peter Petruš, výkonný riaditeľ Nemocnice arm. gen. Ludvíka Svobodu

3. Záver

 

4. mimoriadne zasadnutie MsZ, 1. časť 

 

 

4. mimoriadne zasadnutie MsZ, 2. časť 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.