Ekointegrácia

 


Spolupráca Krosna a Svidnika pri rozvoji ekológie a inovácie

 

 

 

Segregujúc odpady nie len že sa staráme o prírodné prostredie, ale  môžeme  aj veľa ušetriť. Segregovaný odpad sa opätovne zhodnocuje. Čím je ho viac, tým je menej nesegregovaného odpadu na skládke a nižší poplatok za jeho uloženie. Preto čím viac ľudí sa zapojí do segregovania odpadov, tým sú väčšie možností zníženia poplatku v budúcnosti.

Vyplatí sa to, keď sa segregovanie odpadov stane každodenným zvykom každého z nás.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.