Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Byty

Zoznam bytov vo vlastníctve Mesta Svidník k.1.1.2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2016 o nájme nájomných bytov v meste Svidník

  VZN 4/2014 o nájme nájomných bytov v meste Svidník 
( zrušené dňom 15. máj 2016 Všeobecne záväzným nariadením mesta Svidník č. 2/2016 )

 

 

Rok 2018

 

Rok 2017 

 Rok 2016

 Rok 2015

 Rok 2014

 Rok 2013

 Rok 2012

 Rok 2011

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.