Školský úrad Svidník

Zamestnanci: Mgr. Jozef Kurty              
 
Kontakty                      
 
Náplň práce:
zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva pre obce na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení školského úradu.
V rámci preneseného výkonu štátnej správy:
a)      rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy,
b)      kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania,
c)      vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
d)     poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.