Kontakty

PRIEZVISKO MENO TITUL PEVNÁ LINKA VNÚTORNÁ  KLAPKA E-MAIL
PRIMÁTOR MESTA
Holodňák Ján Ing.

+ 421 54 4863 602
0917 173 417

102 primator@svidnik.sk
jan.holodnak@svidnik.sk
ZÁSTUPCA PRIMÁTORA
Pilip Peter   +421 54 4863 603   103 peter.pilip@svidnik.sk
KANCELÁRIA PRIMÁTORA 
Šandala Vladimír  Mgr. + 421 54 4863 605
0915 910 387
105 vladimir.sandala@svidnik.sk
Čarná Tatiana Mgr. + 421 54 4863 633 133 tatiana.carna@svidnik.sk
Novák Miroslav Mgr. + 421 54 4863 609 109 miroslav.novak@svidnik.sk
Pajzinka Jozef Ing. + 421 54 7521 368 140 jozef.pajzinka@svidnik.sk
Rešetár Peter Mgr. + 421 54 7521 098
0905 382 107
  peter.resetar@svidnik.sk
Sipľaková Ružena   + 421 54 7521 154 104 ruzena.siplakova@svidnik.sk
Tchirová Kristína Mgr. + 421 54 4863 646
0905 166 428
146 kristina.tchirova@svidnik.sk
Vašková Anna   + 421 54 7521 098
0905 538 818
101 anna.vaskova@svidnik.sk
sekretar.primator@svidnik.sk
HLAVNÝ KONTROLÓR
Sagan Ivan Ing. + 421 54 4863 639
0908 688 751
139 kontrolor@svidnik.sk
ivan.sagan@svidnik.sk
ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY       
Šandala Vladimír  Mgr. + 421 54 4863 605
0915 910 387
108 vladimir.sandala@svidnik.sk
Jurčišinová Melánia   + 421 54 4863 642 142 melania.jurcisinova@svidnik.sk
Piskorík Milan   0915 492 305    milan.piskorik@svidnik.sk
Štefanišin Ján   + 421 54 4863 607
0908 665 005
107 jan.stefanisin@svidnik.sk
Venglárová Alena   +421 54 4863 643 143 alena.venglarova@svidnik.sk
Zajarošová Adriana   Mgr. + 421 54 4863 610 110 adriana.zajarosova@svidnik.sk
Závodová Viera   + 421 54 4863 644 144 viera.zavodova@svidnik.sk 
Zoščák Ján   + 421 54 4863 641 141 jan.zoscak@svidnik.sk
Matričný úrad
Miňová Jarmila   + 421 54 4863 611 111 jarmila.minova@svidnik.sk
matrika@svidnik.sk
Šimková Lenka Bc. + 421 54 4863 661 161 lenka.simkova@svidnik.sk
matrika@svidnik.sk
ODBOR SOCIÁLNY, ZDRAVOTNÝ, PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A OBCHODU    
Jacková Marta Ing. + 421 54 7522 182
0905 166 426
114  marta.jackova@svidnik.sk
Hricenková Helena   + 421 54 4863 615 115 helena.hricenkova@svidnik.sk
Kačmár Bohumil MVDr. + 421 54 4863 624 124 bohumil.kacmar@svidnik.sk
Kandravá Mária   + 421 54 4863 631 131 maria.kandrava@svidnik.sk
Marková Anna   + 421 54 4863 634
0915 744 789
134 anna.markova@svidnik.sk
Piršč Pavol   + 421 54 4863 616 116 pavol.pirsc@svidnik.sk
Žáková Anna   + 421 54 4863 663  163 anna.zakova@svidnik.sk
Terénni sociálni pracovníci
Sivák Petr Bc. + 421 54 4863 649 149 petr.sivak@svidnik.sk
ksp@svidnik.sk
Suchaničová Jana Mgr. +421 54 4863 649 149 ksp@svidnik.sk
Želizňaková Ľuboslava Bc. + 421 54 4863 649
0918 641 639
149

luboslava.zeliznakova@svidnik.sk
ksp@svidnik.sk

Denné centrum
Suchaničová Gabriela Ing. 0908 449 937   gabriela.suchanicova@svidnik.sk
ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY, ŠPORTU A MLÁDEŽE    
Dercová Viera Mgr. + 421 54 4863 635
0915 910 005
135 viera.dercova@svidnik.sk
skolstvo@svidnik.sk
Červená Erika Mgr. + 421 54 4863 626 126 erika.cervena@svidnik.sk
Micenková Jana Mgr. +421 54 7522 397 132 jana.micenkova@svidnik.sk
Pirščová Jana Mgr. + 421 54 4863 622 122 jana.pirscova@svidnik.sk
Rudý Ivan    0908 367 890    ivan.rudy@svidnik.sk
ŠKOLSKÝ ÚRAD
Kurty Jozef Mgr. + 421 54 4863 627 127 jozef.kurty@svidnik.sk
surad@svidnik.sk
ODBOR FINANČNÝ A SPRÁVY MAJETKU
Vlčinov Nikolaj Ing. + 421 54 4863 617
0918 887 696
117 nikolaj.vlcinov@svidnik.sk
financne@svidnik.sk
Ducárová Helena   + 421 54 4863 630 130 helena.ducarova@svidnik.sk
Fek Stanislav Ing. + 421 54 4863 618 118 stanislav.fek@svidnik.sk
Hanasová Oľga   + 421 54 4863 636 136 olga.hanasova@svidnik.sk
Paňko Marián Mgr. + 421 54 4863 619 119 marian.panko@svidnik.sk
Patlevičová Milana   + 421 54 4863 637 137 milana.patlevicova@svidnik.sk
Rišková Ľuba   + 421 54 4863 629 129 luba.riskova@svidnik.sk
Škrabová Helena   + 421 54 4863 638 138 helena.skrabova@svidnik.sk
ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
Čepan Ľuboš Ing. + 421 54 4863 628
0905 166 556
128 lubos.cepan@svidnik.sk
Haninová Marta Bc. + 421 54 7521 332 121 marta.haninova@svidnik.sk
Kostik Michal Ing. + 421 54 4863 647 147 michal.kostik@svidnik.sk
Micenková Jana Mgr. +421 54 7522 397 132 jana.micenkova@svidnik.sk
Mihalik Ján Ing. + 421 54 4863 620 120 jan.mihalik@svidnik.sk
Molčanyiová Miroslava Mgr. +421 54 4863 606 106 miroslava.molcanyiova@svidnik.sk
Richvalský Karol  Ing. + 421 54 4863 647 147 karol.richvalsky@svidnik.sk
MESTSKÁ POLÍCIA
Antoník Jaroslav  Ing. + 421 54 7522 398
0905 166 434
123 jaroslav.antonik@svidnik.sk
policia@svidnik.sk
Guzy Ivan   + 421 54 7522 398
0908 509 956
123 ivan.guzy@svidnik.sk
Kačmar Jaroslav   + 421 54 7522 398
0908 509 956
123 jaroslav.kacmar@svidnik.sk
Kobularčík Pavol  Ing. + 421 54 7522 398
0908 509 956
123 pavol.kobularcik@svidnik.sk
Mikita Marián   + 421 54 7522 398
0908 509 956
123 marian.mikita@svidnik.sk
KAMEROVÝ SYSTÉM
Džubák Marek   159 113 marek.dzubak@svidnik.sk
Holovka Michal   159  113 michal.holovka@svidnik.sk
Ondošová Kveta   159  113 kveta.ondosova@svidnik.sk
Sakalová Agáta   159  113 agata.sakalova@svidnik.sk
Šelepcová Božena   159 113 bozena.selepcova@svidnik.sk

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.