Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ 6.6.2018

6.6.2018

 

 

Záznam z 38. MsZ je v úseku 5 hod. 21 min strihnutý z dôvodu výmeny batérie v kamere. Chýbajúcich 29 sekúnd dopĺňame v písomnom prepise zo zvukového záznamu.

 

Primátor Ján Holodňák: “Ďakujem pekne každá kultivovaná diskusia posúva veci dopredu, s týmito kontrolnými zisteniami, sú to veci nie samozrejme, nemáme patent všetky veci vyriešiť, hoci s niektorými nesúhlasíme, ale to je tak...

Čo sa týka vedúcich pracovníkov, je to taká tvoja vítka, pán poslanec, aby som ozrejmil z piatich vedúcich je tu prítomný pán Čepan, pán Vlčinov a ....“

 

Ďalšie slová sú zaznamenané vo videonahrávke, tak ako ich nahral a sprostredkoval zhotoviteľ záznamu.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.