Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

"Spolu je nám lepšie" kultúrny program pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.