Pavol Michalič

 

 

 

Pavol Michalič                                               
akademický maliar

 
Kontakt:
tel.: 0903 439 588
email:
pmart@centrum.sk 
www: http://pmvisualarte.biznisweb.sk

 

Pavol Michalič sa narodil 14.8.1962 v Stropkove. Základnú školu absolvoval vo Svidníku. V rokoch 1978-1982 študoval výstavníctvo na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave absolvoval v rokoch 1982-1988. Študoval úžitkovú grafiku u akademických maliarov doc. Ivana Vychlopena, prof. Ota Luptáka a u odborného asistenta Dušana Pacúcha.

V rokoch 1990-1991 bol pedagógom na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach. Od roku 1996 tvorí v Senci v oblasti maľby, kresby, ilustrácie, voľnej a úžitkovej grafiky... V rokoch 1999 - 2005 bol pedagógom na Akadémii umení v Banskej Bystrici, FVU - katedra grafiky.

Absolvoval desiatky výtvarných súťaží, samostatných a kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí.
 
 
 
V rokoch 1991-2010 svoje diela prezentoval na dviadsiatich samostatných výstavách na Slovensku, na dvoch v Českej republike, na jednej výstave v Poľsku a na jednej v Rakúsku.
 
V rokoch 1990-2008 vystavoval na dvadsaťjeden kolektívnych výstavách na Slovensku, na siedmich v Španielsku, na dvoch v Česku, v Poľsku, v Taliansku a na jednej výstave v Nemecku, v Japonsku a v Dánsku.
 
Od roku 1990 do roku 2009 absolvoval šestnásť úspešných zahraničných a výtvarných súťaží. Päť v Česku, tri v Japonsku, po dve v Poľsku a v Taliansku a po jednej výtvarnej súťaži v Švajčiarsku, v Nemecku, v Belgicku a v USA.
 
Maľba sa pre akademického maliara Pavla Michaliča stala, ako sám hovorí: „základným vyjadrovacím prostriedkom (médiom) zobrazenia imaginárnych, abstrahovaných predstáv s nádychom vizuálnej štylizácie znaku, šifrujúceho určitý význam, ktorého interpretácia nemusí úplne podliehať verifikácii.“
 
Básnik a výtvarný publicista Dr. Tibor Kočík o ňom napísal: „Vlastný akt výtvarného prejavu Pavol Michalič smeruje k autentickosti a autenticite výpovede, z ktorej presvitá možnosť vyslobodenia sa spod psychického chaosu, vnútorných tenzií a kríz. Nezobrazuje to, čo je bežne viditeľné a vnímateľné, ale to, čo pramení z hĺbok jeho duše, čo je neviditeľné. Už preto je zrejmé, že uvažuje v duchu abstrakcie a nie vnímateľnej reality, že tvorí na základe imaginatívnosti a nie konvenčne chápaného realizmu. Jeho kreatívnosť obsahuje potenciu lyrickej výpovede, čím dosahuje výtvarné prejavy stotožňujúce sa s lyrickou abstrakciou. Alebo inak, psychologicky vzato: Usiluje sa stať našim dôverníkom cez niečo, čo je neznáme, čo patrí do kategórie ním chápaného a ponímaného neznámeho, tvorí voči nami vnímanému svetu tajomný, až básnický protipol“.

Výber z tvorby Pavla Michaliča:

 

 

 FRAGMENT akryl 2009

 

 

SPEKTRUM olej akryl 2011

 

 

FRAGMENTY 2001 

 

MASKA 2010

 

 

Jozef KESELICA - AWA 1995

 

Chlapík - objekt

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.