Bohdan Hostiňák

 

 

 

Bohdan Hostiňák                                               

 
Narodil sa 18.9.1968 vo Svidníku
 
1983 - 1989 SVŠP Košice
1991 - 1997 VŠVU Bratislava

Žije a tvorí v Bratislave. Tento úspešný maliar svoju tvorbu prezentoval na desiatkach samostatných výstav doma i v zahraničí. Zúčastnil sa tiež mnohých spoločných výstav, napr.: v Bratislave, v Senici, v Žiline, v Košiciach, v Banskej Bystrici, ale aj v Regensburgu, v Paríži, v Amsterdame, v Portsmouthe, v Reykjaviku, v Moskve, v Arhuse, v Duisburgu, v Hamburgu, v Londýne, v Drawings, v Teenesse (USA), v Ostrave, v Prahe, v Budapešti, v Brne, vo Wolfsburgu, v Dunaújvárosi, v Berlíne, v Zakopanom, v Oslo, v Sofii, v Miskolci, v Bukurešti a svoje diela vystavoval i na  ďalších významných medzinárodných výstavách.

V roku 2005 bola vydaná monografia, ktorá poskytuje prierez tvorbou Bohdana Hostiňáka. Jeho dielo je charakterizované maľbou v cykloch sústredených vždy na určitú tému, ktorú rozvíja tak dlho, pokým nevyčerpá jej možnosti.
 
Autorka knihy „BOHDAN HOSTIŇÁK“ Zora Rusinová charakterizuje dielo umelca týmito slovami: „Už pri prvom pohľade na doterajšiu maliarsku tvorbu Bohdana Hostiňáka upúta fakt, že jeho obrazy predstavujú svojský, paralelný nadčasový svet - mimo tlaku doby - , kam sa aktuálne problémy premietajú len sprostredkovane cez bohatú škálu oživených kultúrnych archetypov a symbolov. Napriek príbuznosti s trendmi súčasnej maľby a s vizuálnymi podnetmi elektronických médií odoláva (v oveľa väčšej miere ako jeho mladí rovesníci) zvodom súčasnej ikonografie i maliarskemu procesu chápanému ako spontánne sebavyjadrenie. Jadrom konzistentnosti, s akou sa už vyše desať rokov pridŕža vlastnej tvorivej cesty, je nielen viera v životnosť klasického závesného obrazu, ale i v diskurzívnu renováciu tradičných, dalo by sa povedať až akademických maliarskych žánrov, najmä krajiny. Maľba pre neho zostáva najmä intelektuálnou výzvou, pričom hravo a podľa potreby strieda emblamatický ornamentálny znak na plošnom pozadí s realistickým tvaroslovím a iluzívnym budovaním priestoru, abstrahovanú lineárnu štruktúru s revokáciou klasických maliarskych štýlov.“
 
Základnou koncepčnou črtou jeho maľby je práca v cykloch sústredených vždy na určitú tému, ktorú rozvíja tak dlho, pokým relatívne nevyčerpá jej formálne, koloristické a často aj významové možnosti. Napriek tomu sa niektoré výtvarné a symbolické prvky v jeho obrazoch zvova a znova vracajú v nových súvislostiach, podobách a kombináciách. Takto sa všetko so všetkým javí vnútorne prepojené a zreťazené akýmsi permanentným impulzom premeny, zjednocujúcim princípom vzájomných protikladov a paradoxov, ktorý je vlastný realite okolo nás.

Bohdan Hostiňák v roku 1998 charakterizoval svoje úsilie vo výtvarnej kultúre a to, čo mu v nej najviac chýba, týmito slovami: „V súčasnom umení mi chýba ušľachtilosť, túžba po rovnováhe. Umelci vyhľadávajú krajnosti a zakladajú si na svojej jednostrannosti. Ich symptomatickými vlastnosťami akoby sa stávali vypočítavosť a simulácia. Ale napriek všetkému verím umeniu, verím, že ísť jeho cestou znamená ísť k prameňu života“ (rozhovor v Galérii 2/1998). To sú slová, ktorými charakterizoval vlastné úsilie v súčasnej výtvarnej kultúre a to, čo mu v súčasnosti v nej najviac chýba, mladý výtvarník - maliar Bohdan Hostiňák. V súčasnosti nepochybne jeden z najviac obsadzovaných výtvarníkov najmladšej generácie v súborných výstavách o našom súčasnom maliarstve či o našom súčasnom modernom umení vôbec.

Výber z tvorby Bohdana Hostiňáka

Urnový haj 1997

 

 

 Búrka 1993

 

 

 Spánok 2001

 

 

 Láska 2003

 

 

 Larva 1994

 

Raketa 1996

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.