Poradňa zdravia RÚVZ

Názov:  Poradňa zdravia na
Regionálnom úrade verejného zdravotníctva
Sídlo:  Sov. hrdinov 79
089 01  Svidník
E-mail:  ruvzsk@uvzsr.sk
Web:  www.ruvzsk.sk
Regionálny hygienik,
ved. služobného úradu:
MUDr. Ingrid Babinská
Kontaktné osoby pre poradňu: Mgr. Edita Podaná
Jana Ufnárová
Tel./ fax:  054/ 788 0014, 054/ 788 0020
Poloha/ mapa:  zobraziť

Poradňa zdravia je určená všetkým obyvateľom, ktorí prejavia záujem o svoje zdravie a chcú poznať svoje individuálne riziká vzniku chronických neinfekčných ochorení, a to najmä srdcovo-cievnych.

Základná poradňa

Základná poradňa na podporu zdravia poskytuje nasledovné spektrum vyšetrení:

 • základné biochemické vyšetrenie z kapilárnej krvi prístrojom Reflotron - celkový cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy, glukóza,
 • meranie tlaku krvi,
 • antropometrické vyšetrenie - hmotnosť, výška, obvod pása a bokov.

Na základe týchto vyšetrení sa  orientačne určí hladina individuálneho rizika klienta. Ich analýza umožní odporúčať optimálne zmeny:

 • vo výžive,
 • vo fajčiarskych návykoch,
 • vo fyzickej aktivite,
 • v zvládaní stresu a pod.

V prípade potreby sa v zmysle štandardných diagnostických postupov odporučí klientovi návšteva ošetrujúceho lekára alebo návšteva špecializovaných poradní, a to:

 • poradňa zdravej výživy,
 • poradňa na optimalizáciu pohybovej aktivity,
 • poradňa na odvykanie  od fajčenia,
 • poradňa nefarmakologického ovplyvnenia krvného tlaku,
 • poradňa na prevenciu HIV/AIDS,
 • poradňa pre HBsAg pozitívne rodiny,
 • poradňa zdravia pre deti a rodiny,
 • poradňa na ochranu a podporu zdravia pri práci.

Aby nedošlo ku skresleniu výsledkov vyšetrenie sa vykonáva nalačno, preto doporučujeme dodržať tieto rady:

 • na odber krvi je potrebné prísť nalačno,
 • dovolené je piť dostatok vody,
 • ak klient užíva lieky, musí ich zapiť len čistou vodou,
 • večer pred vyšetrením je vhodná ľahšia večera, bez sladkostí.

Do základnej poradne sa môžete objednávať osobne v pracovných dňoch v čase od 7,30 do 15,30  hod.  na  Regionálnom  úrade  verejného zdravotníctva, ul. Sovietskych hrdinov 79 vo Svidníku  alebo telefonicky  na  telefónnom  čísle 054/ 788 0014, 054/ 788 0020.

Poradenstvo a vyšetrenie je bezplatné.

Vyšetrenia sa vykonávajú v dňoch: utorok a štvrtok od 8,00 hod. do 12,00 hod.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.