Služby

Služby technického zamerania

Sociálne a charitatívne služby

 • ADOS-Agentúra domacej ošetr.starostlivosti Svidník
 • Agentura domácej starostlivosti SČK Svidník
 • Azylový dom Svidník, Svidník
 • Denný stacionár pre deti Svidník
 • Detský domov
 • Dom humanity - denný stacionár SČK
 • Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
 • Filantropia pravoslávnej cirkevnej obce, n.o.
 • Charitatívna služba v rodinách Svidník
 • Charitativno-socialne centrum
 • ICMP Svidník, Svidník
 • Poskytovanie terenných služieb Svidník
 • SOS a krízové stredisko pre deti Svidník
 • Terénna služba ZPMP Svidník
 • Útulok pre občanov ktorí sú v hmotnej núdzi Svidník

Pohrebné služby

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.