Pohrebné služby - Dom smútku

Zodpovedný vedúci:

Jozef Laca
tel.: 054 752 2865 (práca), 054 752 1546 (byt)
mobil: 0905 488 653
adresa: Pohrebné služby - Dom smútku,  089 01 Svidník

Administratíva:

Mgr. Jozef Laca
mobil: 0907 414 025

Vodiči pohrebných vozidiel:

Jozef Riško, mobil: 0905 481 831
Marek Darivčak, mobil: 0907 127 309

Predaj smútočných kytíc a vencov:

Božena Rodáková, mobil: 0905 424 892

Zabezpečujeme:

  • Predaj rakiev
  • Prevozy zosnulých
  • Vybavenie na matrike
  • Vence, smútočné kytice
  • Sprostredkovanie kamenárskych prác
  • Ostatné s tým súvisiace služby

Služby poskytujeme nonstop!

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.