Cena mesta Svidník

Udelené Ceny mesta Svidník

 

MENO, ORGANIZÁCIA        UDELENÁ CENA SCHVÁLENÉ V MsZ
ROK 2016
Ing. Michal Bartko Za zásluhy o rozvoj mesta 21.12.2016
ROK 2015
Prof. Ing. Zoe Klusáková-Svobodová, CSc. Za šírenie dobrého mena Svidníka
a za jeho propagáciu v zahraničí
10.12.2015
JUDr. Štefan Jendruš Za zásluhy o rozvoj mesta Svidník 25.9.2015
ROK 2014
Jozef Baslár „in memoriam“ Za všestranný rozvoj mesta a okresu Svidník 29.9.2014
ROK 2013
Mons. Ján Babjak SJ Za osobný prínos pre rozvoj duchovného života v meste Svidník 11.12.2013
Ján Jurčišin Za významnú činnosť v domácom a zahraničnom odboji 11.12.2013
ROK 2012
PaedDr. Jozef Rodák                    

Za zachovávanie kultúrneho dedičstva a za rozvoj múzejníctva

13.12.2012
Vojenský historický ústav v Bratislave Za zachovávanie kultúrneho dedičstva a za rozvoj múzejníctva 13.12.2012
Mgr. Ľuboš Maliňák

Za príkladnú reprezentáciu Svidníka v oblasti športu

13.12.2012
Ján Gibej Za rozvoj mesta 23.04.2012
Dr.h.C. Prof. Ing. Ján Jech, PhD. Za rozvoj mesta 23.04.2012
ROK 2011 
MUDr. Aladár Šalata, CSc. Za rozvoj zdravotníctva  08.06. 2011
Jozef Leľo Za všestranný rozvoj mesta 27.09.2011
ROK 2010 
PhDr. Mária Pajzinková Za rozvoj ľudovej kultúry 20.09.2010
ROK 2009 
Pravoslávny spevácky zbor
pri chráme sv. Trojice vo Svidníku
Za rozvoj duchovnej kultúry 18.12.2009
Miešaný spevácky zbor Božského
srdca pri rímsko-katolíckej cirkvi vo Svidníku
Za rozvoj duchovnej kultúry 18.12.2009
Zbor presvätej Bohorodičky
pri Grécko-katolíckej farnosti vo Svidníku
Za rozvoj duchovnej kultúry 18.12.2009
ROK 2008 
Folklórny súbor Makovica Za zachovávanie kultúrnych tradícií 
a reprezentáciu mesta    
10.06.2008
MUDr. Peter Chudík, predseda PSK Za rozvoj mesta a okresu 10.06.2008
Gymnázium DH vo Svidníku K 60.výročiu vzniku,
za príkladnú vzdelávaciu činnosť
10.06.2008
ROK 2007 
Ján Brudňák Za reprezentáciu mesta v turistike  20.06.2007 
ROK 2000 
Andrej Dudáš Za propagáciu mesta 31.03.2000
ROK 1997 
Ing. Jozef Hejmala  Za rozvoj mesta 16.05.1997
ROK 1996 
MUDr. Miron Pribula, i.m. Za rozvoj zdravotníctva,
k 50. výročiu vzniku NsP 
20.12.1996
MUDr. Vasiľ Gmiterko, i.m. Za rozvoj zdravotníctva,
k 50. výročiu vzniku NsP 
20.12.1996
MUDr. Dezider Pusztay  Za rozvoj zdravotníctva,
k 50. výročiu vzniku NsP 
20.12.1996 
MUDr. Aladár Šalata, CSc Za rozvoj zdravotníctva,
k 50. výročiu vzniku NsP 
20.12.1996
Doc. MUDr. Fridolín Zavarský Za rozvoj zdravotníctva,
k 50. výročiu vzniku NsP 
20.12.1996
Jozef Gregor Za rozvoj zdravotníctva,
k 50. výročiu vzniku NsP 
20.12.1996 
MUDr. František Marcinko Za rozvoj zdravotníctva,
k 50. výročiu vzniku NsP 
20.12.1996 
Anna Lukešová Za rozvoj zdravotníctva,
k 50. výročiu vzniku NsP 
20.12.1996
Michal Kaliňák Za rozvoj zdravotníctva,
k 50. výročiu vzniku NsP 
20.12.1996
NsP arm. gen. L. Svobodu  Za rozvoj zdravotníctva,
k 50. výročiu vzniku NsP 
20.12.1996 
ROK 1995 
Ján Štefanišin Za rozvoj národnostnej kultúry  21.12.1995
Ladislav Štefanišin Za rozvoj národnostnej kultúry  21.12.1995
Folklórny súbor Makovica Za rozvoj národnostnej kultúry  21.12.1995

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.