Územný spolok SČK Svidník

Názov:  Územný spolok SČK Svidník
Sídlo:  Stropkovská 1
089 01  Svidník
E-mail:  sus.svidnik@redcross.sk
Web:  www.redcross.sk
Riaditeľ: Ing. Karol Kalinák
Tel./ fax:  054/ 75 21 396
Mobil: 0903/ 558 941
Predsedníčka ÚzS SČK Svidník: Nataša Šepitková
Tel.: 054/752 23 93
Mobil: 0907/ 694 980
Poloha/ mapa:  zobraziť

 

Existujúce dokumenty:

 

Deväť krížikov na chrbte Slovenského Červeného kríža

6. februára 1919  sa začala písať novodobá história Červeného kríža na Slovensku. Práve vtedy totiž vznikol Československý Červený kríž a v týchto dňoch si pripomíname jeho 90. výročie. Červený kríž od svojho vzniku pomáhal pri riešení závažných problémov spoločnosti, v boji proti epidémiám, organizoval pomoc do zahraničia, poskytoval sociálnu pomoc a zbierky pre hladujúcich. Veľkú pozornosť tiež venoval zdravotnej výchove obyvateľstva. Po druhej svetovej vojne tisíce ľudí začalo využívať Pátraciu službu Červeného kríža. Ďalšou významnou oblasťou činnosti Červeného kríža bola a stále je aj výchova a získavanie bezpríspevkových darcov krvi.

Počas 90-tich rokov členovia, dobrovoľníci a pracovníci Slovenského Červeného kríža v zmysle siedmich princípov spoločnými silami pomáhali slabým, bezbranným a odkázaným. Tak ako si to prial aj náš zakladateľ Henry Dunant:
„Pomôžme všetci! Všetci sa každodenne z plných síl snažme o úprimnosť a odpustenie, o dobrotu a lásku, s odvahou a nádejou, že svet bude bez vojen a budeme žiť v mieri.“

 

„Náš svet je v neporiadku. Je aj vo vašich rukách zmeniť to.“

  • Ubehlo presne 150 rokov od zrodu myšlienky Červeného kríža počas bitky pri Solferine,
  • Pred 90 rokmi vznikla Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca,
  • Oslavujeme 60. výročie Ženevských konvencií.

Prostredníctvom tejto globálnej kampane si teda Medzinárodný výbor Červeného kríža, Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a 186 národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca pripomínajú nielen tieto míľniky, no najmä upozorňujú na silu jednotlivca meniť svet k lepšiemu, aj čo len malým, jednoduchým gestom.

Interaktívna stránka kampane (http://ourworld-yourmove.org/) upozorňuje verejnosť na humanitárne problémy vo svete a umožňuje návštevníkom stránky zapojiť sa rôznym spôsobom. Je tu priestor prečítať si príbehy a osudy iných ľudí, podeliť sa o svoje skúsenosti prostredníctvom blogu, pridať videá, zapojiť sa do rôznych hier, dozvedieť sa o aktivitách národných spoločností vo svete a o spôsobe, ako sa do ich činnosti zapojiť.

Jednotná kampaň poukazuje na dlhú históriu činnosti dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú zmierňovať utrpenie ľudí a zviditeľňovať Červený kríž a Červený polmesiac vo svete. Kampaň bude tiež príležitosťou upozorniť na prácu národných spoločností a ich jednotlivé činnosti.

Hlavné ciele kampane:

  • upriamiť pozornosť ľudí na celom svete na hodnotu ľudskosti a potrebu humanitárnych gest,
  • upozorniť na najpálčivejšie humanitárne výzvy dnešných dní,
  • zvýšiť povedomie ľudí o potrebách a bezbrannosti ľudí v núdzi,
  • zapojiť a zmobilizovať širokú verejnosť,
  • ukázať a zviditeľniť prácu Červeného kríža a Červeného polmesiaca vo svete.

Táto kampaň je výzvou celému svetu konať a snaží sa nás všetkých utvrdzovať v tom, aké je dôležité, aby sme sa všetci zapojili do humanitárnej činnosti vo svojom okolí ale aj inde vo svete a pochopili, že zmena k lepšiemu je naozaj v rukách každého z nás.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.