Technické služby

Riaditeľ:              
Michal Pich
 

Zakladacia listina
Organizačná štruktúra

Pracovná doba: pondelok - piatok: 6,00 - 14,00 hod.
 
Kontakt:  
Činnosti:

1. Rekreačné a športové služby:
starostlivosť o verejnú zeleň (kosenie parkov, strihanie stromov),prevádzkovanie verejného WC

2. Rozvoj obci:
prevádzkovanie klziska

3. Cestná doprava:
oprava a údržba miestnych komunikácii a chodníkov v meste v lete - vysprávky výtlkov a asfaltovanie, v zime - posyp komunikácii a odrhňanie snehu

4. Verejné osvetlenie:
oprava a údržba verejného osvetlenia

5. Nakladanie s odpadmi:
vývoz KUKA nádob, kontajnerov, veľkoplošných kontajnerov, prevádzkovanie skládky TKO

6. Zberný dvor:
prevádzkovanie zberného dvora, zvoz separovaného odpadu a jeho triedenie

Oznamy

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.