Filantropia pravoslávnej cirkevnej obce, n.o.

Názov: FILANTROPIA pravoslávnej cirkevnej obce, n.o.
Sídlo: Duklianska 653
089 01  Svidník
Kontakt:  

Filantropia pravoslávnej cirkevnej obce Svidník, ako nezisková organizácia, organizuje spoločné stravovanie pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých občanov v stravovacom zariadení vo Svidníku v súlade zo zákonom č.195/1998 Zb. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov formou prípravy a podania obedov.

Túto sociálnu službu sme začali poskytovať od 01.05.1998. V stravovacej prevádzke pracuje jedná kuchárka, jeden kontrolný pracovník zaoberajúci sa vedením účtovníctva a riaditeľ Filantropie.

Priemerne sa denne pripravuje 30 obedov. Okrem dôchodcov a ZŤP občanov, obedy sa poskytuj aj cudzím stravníkom. Jedálne lístky sa priprávujú na 1 týždeň dopredu, ktorý zostavuje vedúca kuchárka a ich schvaľuje riaditeľ no. Jedla sa zhotovujú z rôznych druhov mäsa, múčne a zeleninové v pes trom striedajúcom sa cykle.

V súlade s internou smernicou si dôchodcovia zakupujú stravné lístky v jednotnej cene 1.66 EUR/ 50,- Sk, čo predstavuje priemerný finančný limit na prípravu jedného obeda.

Obedy pre cudzích stravníkov sú poskytnuté v hodnote 1.83 EUR/ 55,- Sk. Filantropia pravoslávnej cirkevnej obce Svidník, no. má s občanmi, ktorým sa poskytujú sociálne služby, uzatvorené zmluvy v súlade so zákonom Č. 195/1998 Zb.z.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.