MUDr. Hana Zelenková

 

MUDr. Hana Zelenková, PhD.

majiteľka a  primárka Dermatovenerologického oddelenia sanatórneho typu, neštátneho súkromného zariadenia vo Svidníku

Kontakt: www.dost.sk, 054 788 26 11, e-mail: zelenkova@vl.sk

           
            Už ako malé dievčatko, narodené vo veľkomeste Brno, po prekonaní kožného ochorenia vedela, že dermatológia je jej životnou cestou a progresívne myslenie bude jej úspechom. Stále sa riadila tým, že nezáleží kde pracuješ, ak pracuješ so srdcom, zanietením a sleduješ nové trendy v medicíne. Dobrá medicína sa dá robiť aj v malom meste a ľudia prídu za tebou aj z najväčšieho mesta a aj z ktoréhokoľvek kúta Slovenska, aj spoza jeho hraníc.
            Po ukončení Univerzity Jana Evengelistu Purkyne v Brne v roku 1973 cesta mladej lekárky smerovala na Východné Slovensko do Nemocnice v Prešove a následne do Nemocnice vo Svidníku. Po krátkom čase pôsobenia v Nemocnici vo Svidníku zakladá kožné oddelenie a stáva sa jeho najmladšou primárkou v rámci Československa.
Svidník sa stal jej domovom a aj domovom jej troch detí. Dospelé deti sa rozpŕchli a vo Svidníku ostala iba mladšia dcéra Júlia, staršia dcéra Mária žije s rodinou v Bratislave, syn Roland v Prahe.
            Smer celoživotnej cesty estetickej dermatológie a kozmetiky ukázala svojej dcére MUDr. Júlii Stracenskej, výrečnosťou a vzťahom k ľuďom obdarovala dcéru redaktorku Máriu Stracenskú a láskou k spoznávaniu krajín sveta syna pilota Ing. Rolanda Zelenku. Pre jej dobré organizačné schopnosti a veľké zanietenie pre skvalitnenie liečebnej starostlivosti, ako aj uvádzanie nových poznatkov v medicíne do praxe, vedenie nemocnice ju menovalo do funkcie námestníčky liečebno-preventívnej starostlivosti.
            V r. 1999 – zakladá a zároveň sa stáva aj prezidentkou Slovenskej spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky SSEDK. V roku 2000 vypracovala Koncepciu stacionárnej starostlivosti v dermatológii, ktorú akceptovalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Od roku 2000 je prezidentkou medzinárodného kongresu Dermaparty, ktorý sa koná každý rok na začiatku decembra. Už v roku 2001 sa stáva zakladateľkou a majiteľkou ako aj primárkou prvého súkromného dermatovenerologického stacionára v SR – v súčasnosti má toto zariadenie aj štatút vzdelávacej organizácie akreditovanej na Ministerstve školstva a Ministerstve zdravotníctva SR. Od r. 2001 do r. 2006 bola predsedníčkou Územného spolku SČK. Počas jej pôsobenia v tejto funkcii v roku 2005 sa podarilo zorganizovať po prvýkrát na Slovensku vo Svidníku medzinárodnú súťaž dobrovoľníkov v poskytovaní prvej pomoci FACE 2005 /First Aid Competition in Europe/, ktorej sa zúčastnili tímy z 28 krajín.
 
Od roku 2006 - 2008 viceprezidentka Európskej spoločnosti pre estetickú dermatológiu    a kozmetiku /ESCAD/.
Od r. 2006 členka kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky MZd SR.
Od r. 2007 členka cestovateľov klubu Zigmunda a Hanzelku.
Od r. 2008 – 2010 prezidentka Európskej spoločnosti pre estetickú dermatológiu a kozmetiku.

Žena roka 2009
 
            Ako členka Klubu cestovateľov Miroslav Zigmunda a Jiřiho Hanzelku precestovala celý svet, v ktorom prezentovala svoju prácu, bývalé Československo a súčasné Slovensko ako aj milovaný Svidník.
            Jej materinský jazyk je český, bezchybne ovláda slovenský jazyk, dobre ovláda ruštinu, angličtinu, francúzštinu, nemčinu a poľštinu.
            Jej športové aktivity v mladom veku na reprezentačnej úrovni spojené so šermom dokazujú, že nie je obmedzovaná svojou prácou, naopak, práve ňou si rozširuje svoj záber možností.V roku 1977 založila Šermiarsky oddiel pri Tatrane Prešov, ktorý funguje dodnes. V roku 1979 sa podarilo usporiadať aj Majstrovstvá Slovenska v šerme v Prešove. Je vášnivou vodičkou, pre ktorú vzdialenosť aj mimo hraníc Slovenska nie je žiaden problém. Je aj pilotkou malých lietadiel. Veľmi rada píše nielen odbornú literatúru ale aj beletriu. Rada si zahrá na klavíri a miluje počúvať klasickú hudbu. Aktívne spolupracuje s médiami.
            MUDr. Hana Zelenková, PhD. vo svojom súkromnom zdravotníckom zariadení poskytuje pracovnú príležitosť 26 zamestnancom.
 
Vyznamenania:
        

2004 - Zaradenie do publikácie Významní svetoví matovenerologovia
2009 – Zlatá plaketa SLS
2009 – Woman of the Year in Medicine and Healthcare – American
            Bibliographical Institute /Žena roka v medicíne a  
            v zdravotníctve – Americký Bibliografický inštitút/
 
            Opakované vyznamenania za rozvoj mesta a okresu.

Vyznamenanie: Vroclawskej Iniverzity, Poľskej spoločnosti pre estetickú     dermatológiu, Japonskej spoločnosti pre plastickú chirurgiu, Brazílskej dermatovenerologickej spoločnosti, Tureckej spoločnosti pre estetických chirurgov a dermatológov, čestný člen Kubánskej dermatologickej spoločnosti.
 
Publikácie: viac ako 350 domácich a 400 publikácii v zahraničí
 
Prednášky: 450 na Slovensku, 300 v rámci celého sveta
 
  

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.