Ing. Miroslav Kundrík

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Kundrík                                           

                                       
Narodil sa 16.6.1965 v Stropkove

Ing. Miroslav Kundrík sa narodil 16.6.1965 v Stropkove, avšak od narodenia žil so svojimi rodičmi a súrodencami vo Svidníku. Tu aj absolvoval základnú školu a Gymnázium Duklianskych hrdinov. Po maturite študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, na chemicko-technologickej fakulte, odbor Technológia vody. Po ukončení štúdia v roku 1988 krátko pôsobil ako technológ na odštepnom závode VVaK vo Svidníku.

Následne ho životný osud zavial na sever Slovenska, kde od r. 1989 pôsobil v rôznych pozíciách v Severoslovenských vodárňach a kanalizáciách (ďalej SEVAK) Žilina. Od roku 1999 zastával funkciu riaditeľa odštepného závodu SEVAK v Žiline, neskôr sa stal podnikovým investičným riaditeľom a od roku 2004 je v pozícii generálneho riaditeľa SEVAK. Počas jeho pôsobenia v tejto pozícii došlo k výraznému rozvoju vodárenskej infraštruktúry na severe Slovenska, predovšetkým v regióne Žiliny a Kysúc. Aj jeho zásluhou SEVAK v rokoch 2004 až 2017 preinvestoval s prispením európskych fondov vyše 220 mil. EUR na výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 
Je v stálom profesionálnom i priateľskom kontakte so svojimi kolegami na východe Slovenska a angažuje sa v celoslovenských vodárenských organizáciách. Prezentuje a šíri dobré meno Svidníka a jeho okolia. Podporuje a propaguje svoj rodný kraj. V roku 2011 zorganizoval v kraji pod Duklou trojdňový cyklistický zraz pracovníkov Severoslovenských vodární a kanalizácií a.s., ktorého sa zúčastnilo 80 zamestnancov a hostí z celého Slovenska, aby mnohí z nich mohli po prvýkrát obdivovať krásu tunajšej prírody, vzácne drevené kostolíky, spoznať históriu regiónu v období obidvoch svetových vojen i srdečnosť tunajších obyvateľov. Snaží sa podporovať vystúpenia folklórnych súborov na rôznych podujatiach organizovaných v miestach jeho terajšieho pôsobenia. V meste Svidník má svojich príbuzných a priateľov, ku ktorým sa vždy rád vracia.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.