Anna Boršovská - Nemcová

 

 

 

Anna Boršovská - Nemcova
akademická maliarka

Kontakt:
Dlhá 554/60, 089 01 Svidník                                 
Tel.:  054 75 235 76

 

Anna Boršovská-Nemcová sa narodila 4. februára 1955 v Šemetkovciach okres Svidník. Po ukončení Strednej školy umeleckého priemyslu v Košiciach odbor grafika pokračovala v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení úžitkovej grafiky u prof. J. Chovana a doc. Ota Luptáka. Štúdium ukončila v roku 1981. Žije a tvorí vo Svidníku. Venuje sa hlavne autorskej tapisérii, textilným objektom, miniatúram, malým tkáčskym formám, interiérovému a odevnému dizajnu, ručne čerpaným papierom, úžitkovej a voľnej grafike a od roku 1992 aj pedagogickej činnosti.
 
Je členkou Slovenskej výtvarnej únie, členkou Spoločnosti voľných výtvarných umelcov a členkou Slovenského združenia textilných výtvarníkova TXT. Jej diela sú zastúpené v spoločenských miestnostiach na Slovensku, ako aj v súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Belgicku, Jordánsku a USA a pod., ale sú aj súčasťou mnohých prehliadok autorskej tvorby doma aj v zahraničí. Od roku 1984 usporiadala viacero individuálnych výstav a od roku 1982 sa pravidelne zúčastňuje na kolektívnych výstavách, medzinárodných prehliadkach, workshopoch a sympóziách v textilnej tvorbe doma aj v zahraničí.
 
Získané ocenenia:
 
4. medzinárodné bienále umeleckej tkaniny ľanovej „Z krosna do Krosna”, 2006, Poľsko
5. medzinárodné bienále umeleckej tkaniny ľanovej „Z krosna do Krosna”, 2008, Poľsko
Ocenenie Nagroda Fundacji Akapi, 2008, Krosno
 
Účasť na sympóziách - plenéroch:
 
1996 – XXIII. Medzinárodný plenér – sympózium
            „WARSZTAT TKACKI – KOWARY 96“ Poľsko
            07.10. – 20.10.1996
 
1997 – XXIV. medzinárodný plenér – sympózium
            „WARSZTAT TKACKI – KOWARY 97“ Poľsko
            03.11. – 16.11.1997
 
1998 – I. ročník Svidníckeho ateliéru 98
            12.06. – 19.06.1998
 
1998 – XXV. medzinárodný plenér – sympózium
 „WARSZTAT TKACKI – KOWARY 98“ Poľsko
12.10. – 25.10.1998
 
2006 – „WARSZTAT TKACKI – ŠVIAT PAPIERU CZERPANEGO“
            Medzinárodné stretnutie tvoriacich mladých umelcov
            5. – 16. mája 2006, ZRECIN – Poľsko
 
Výber z tvorby:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.